Етикети: гарантиране на влогове

Българската народна банка е отговорила на писмото на Председателя на Европейския банков орган (ЕБО) от 17.10.2014 г., което критикува българските власти за неспазване на директивата за гарантираните влогове. Централната банка в същото време напомня, че препоръките на ЕБО не са задължителни. Становището на БНБ по отправената Препоръка на ЕБО е следното: Както вече БНБ е…

Чети нататък

Изплащането на гарантираните влогове ще е възможно и преди БНБ да отнеме лиценза на банка, предвижда проект на нов закон за гарантиране на влоговете, който ще се обсъжда следващата седмица. Хората, които имат депозити с привилегировани лихви, както и акционерите с над 5% в банките също попадат в обхвата на гаранцията. Банките ще правят вноски…

Чети нататък

Фактът, че във Фонда за гарантиране на влогове в банките са налични 2.1 млрд. лева, сума, която е малка част от депозитите в банките и дори по-малко от депозитите в Корпоративна ТБ, роди всевъзможни спекулации. Някои от тях се разпространяват по обществените медии и допринасят за банковата паника. Нека първо уточним, че гаранцията по депозити…

Чети нататък