Етикети: Forward Guidance

Неконвенционални инструменти на паричната политика (избрани примери по дата) Насоки (Forward Guidance) САЩ 16.12. 2008 Комитетът по паричната политика (FOMC) “предвижда …изключително ниски нива на федералната фондова лихва за известно време” САЩ 18.3.2009 FOMC “предвижда…изключително ниски нива на федералната фондова лихва за продължителен период.”* САЩ 13.9.2012 FOMC “ще продължи да поддържа лихвените проценти изключително ниски…

Чети нататък