Етикети: евфондове

Заработи единният портал за финансиране на Европейския съюз. Той включва данни както за финансирането чрез структурни фондове, така и за банкови заеми и фондове за рисков капитал, финансирани от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд. Има данни за банковия сектор, за небанковите финансови институции, връзки към работодателски организации. Има много подробна информация и за България. Специално внимание…

Чети нататък