Етикети: ЕК

Европейската комисия повиши прогнозата си за растежа на българската икономика до 3,3% през 2016 г. в сравнение с 3,1% през есента на 2016 г. Очакванията за 2017 г. и 2018 г. остават непроменени, съответно 2,9% и 2,8%. Вътрешното търсене ще има основен принос за растежа на БВП през целия прогнозен период. Частното потребление ще нарасне…

Чети нататък

Европейската комисия разкритикува България за обществените поръчки и борбата с бедността в препоръки, които се публикуват като отговор на Националната програма за реформи и Конвергентната програма. Тя настоява правителството да гарантира минималния доход на нуждаещите си чрез по-добро насочване на социалните помощи, като в същото време намали бюджетния дефицит два пъти по-бързо. Посочва се бавният…

Чети нататък

Европейската комисия предлага редица мерки за укрепване на публичните финанси, задействане на структурните реформи и засилване на банковия надзор. Това става ясно от препоръка към България, одобрена от съвета на финансовите министри на ЕС (Екофин) на 19 юни. Брюксел настоява да не се отлагат стрес тестовете на банки. В доклада, който следва препоръките за макроикономически…

Чети нататък