Етикети: ЕИБ

Правителството одобри структурен заем от Европейската инвестиционна банка в размер до 500 млн. евро. Отпусканите пари са за проекти до 2020 г. и ще подпомогнат националното съфинансиране по проектите, реализирани чрез еврофондовете. Финансираните проекти са насочени към развитието на железопътната и пътна инфраструктура, интегрирането на националната транспортна мрежа с тази в Евросъюза, подобряването на системите…

Чети нататък

Двамата основни акционера на Първа инвестиционна банка отправиха търгово предложение към малките акционери, съобщи БФБ-София. Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев са придобили днес 14920000 броя акции от Първа инвестиционна банка. В резултат двамата вече притежават по 46 750 000 акции или общо делът им надхвърля 85 на сто. Заради това двамата отправят търгово предложение за…

Чети нататък

Заработи единният портал за финансиране на Европейския съюз. Той включва данни както за финансирането чрез структурни фондове, така и за банкови заеми и фондове за рисков капитал, финансирани от ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд. Има данни за банковия сектор, за небанковите финансови институции, връзки към работодателски организации. Има много подробна информация и за България. Специално внимание…

Чети нататък