Етикети: Договор за управление

Собствениците на малки фирми, които са едновременно самонаети лица и мениджъри, по традиция се сблъскват с много трудности при определянето на данъчно-осигурителния им статут. Неяснотите, които с годините не намаляват, ги изправят пред постоянната дилема за това какъв вид осигуряване да изберат, как да попълнят данъчната си декларация, какви възнаграждения или печалби да си признаят.…

Чети нататък