Етикети: ДОД

Нископлатените работници в транспорта, културата и спорта са най-големите каръци за 2014 г. Техният минимален осигурителен праг през 2014 г. е точно 341 лева – с един лев над необлагаемия минимум. Това означава, че ако се осигуряват на минималния праг, те ще получават нетен доход с 28 лева по-нисък, отколкото тези, които получават 340 лева…

Чети нататък

Министерството на финансите обяви пакет от промени в данъчните закони, в допълнение към вече известните проекти, които засягат промяната в единната сметка, въвеждането на режим на касово отчитане, обратното начисляване на ДДС и увеличаването на акцизите. Промените засягат пет закона и това вероятно е последната порция изменения в данъците, предхождаща приемането на бюджета. Тъй като…

Чети нататък

До 30 април 2013 година физическите лица декларират доходите си, получени през 2012 г. Декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен в същия срок. 5% отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2013 г. Най-добре е да си изтеклите…

Чети нататък