Етикети: дивидент

Министерският съвет прие постановление за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавните предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала. Решението представлява обрат спрямо декларираните намерения да се оставят повече средства на разположение на държавните дружества и е косвено доказателство за проблеми при изпълнението на бюджета. Планираните постъпления…

Чети нататък