Етикети: Демография

Населението в трудоспособна възраст се е свило с 56 хиляди души през миналата година и изпреварва общия отрицателен прираст. Този брой е съпоставим с наетите лица в някои от най-динамичните сектори на икономиката  (например, ИТ и информационни услуги – общо 51 хиляди, финанси и застраховане – 60 хиляди, юридически; счетоводни; консултантски; архитектурни; инженерни; рекламни и…

Чети нататък

Населението на България е на път да намалее под 7 млн. души до две години, а възрастовата му структура се влошава. Освен ниската раждаемост, за влошаването на демографската картина допринася и емиграцията. В същото време статистиката отчита завръщане на български граждани от Турция и интерес към придобиване на гражданство от хора, идващи от Русия и…

Чети нататък

Броят на трудоспособното население намалява с над 54 хил. души, или с 1.2% през 2015 г. спрямо предходната година. Това показват годишните данни на НСИ, представени в петък. Намалението на хората в трудоспособна възраст изпреварва общото намаление на населението и отразява влиянието на влошаващата се демографска картина върху икономическия потенциал на страната. Ако този темп…

Чети нататък