Етикет: ДДС

10
ян.

НАП готви повече мерки за избягване на регистрация по ЗДДС

НАП

НАП публикува становище относно новото изискване на чл. 96 от ЗДДС за сумиране на оборотите от еднородна дейност за целите на задължителната…

09
ное.

Две предстоящи промени в областта на ДДС на ниво ЕС

Страните в ЕС ще обменят данни за плащанията, свързани с електронна търговия, стана ясно след като Съветът на ЕС постигна общ подход…

14
юли

СЕС: НАП да връща ДДС по несъбираеми лизингови вноски

НАП

Съдът на ЕС излезе с решение по преюдициално запитване на ВАС във връзка със Закона за ДДС, според което НАП трябва да…

22
мар.

Третиране на сделките с нови недвижими имоти по ЗДДС

ипотека

Законът за ДДС няма изискване сделките да са по пазарни цени, освен ако са между свързани лица. Как се определя данъчната основа? Кои сделки с имоти подлежат на облагане с ДДС? Каква е съдебната практика?

20
дек.

Данъчно третиране на лизинга

От 1 януари влиза в сила нов МСФО 16 Лизинг, който въвежда промени в отчитането основно при лизингополучателите (такива са и наемателите)….

04
дек.

Промените в Закона за ЗДДС

Промените в Закона за ДДС в сила от 1 януари 2019 г. са публикувани в ДВ, бр. 98 от 2018 г. Ваучъри…