Етикети: Дания

Така нареченият данък уикенд разпалва духовете вече четири месеца. Тъй като първата публикация по темата се появи в този сайт през септември, за нас е важно да съдействаме за нейното изясняване в интерес на добросъвестните данъкоплатци. Затова потърсихме примери за прилагането на директивата на ЕС. Според нея когато стоките, представляващи част от активите на стопанска…

Чети нататък

Решението на ЕЦБ да въведе за първи път отрицателни лихвени проценти се посреща със смесица от любопитство и тревога. Особено критични са в Германия, където асоциацията на спестовните асоциации реагира остро. Наложеното от ЕЦБ понижение на лихвите вече принуди германците на пестят по-малко (до 10.30 % от дохода през 2013 г. спрямо 11.50 % през…

Чети нататък