Етикети: данъчна декларация

Темата за неравенството в доходите е чест повод за идеологически битки, а след триумфалния успех на книгата на Томас Пикети на мода излязоха и статистическите анализи. Много рядко обаче тези анализи включват статистически данни от България, освен позововането на коефициента на Джини (виж тук). Последните данни на НСИ са за 2012 г. и не показват…

Чети нататък

На 30 април изтичат редица срокове, които не са свързани само с подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2013 г. Заедно с подаване на годишната данъчна декларация трябва да се внесе и дължимият данък. Трябва да имате предвид, че през последното тримесечие не се удържаше данък. Ето защо много…

Чети нататък

Добре известно е, че задължението за подаване на данъчна декларация за предходната година се отнася за хора, които получават хонорари по граждански договор, доходи от наеми, доходи от покупко-продажба на активи, както и за ЕТ и регистрирани земеделски производители. Не се подава данъчна декларация за доходи от трудови правоотношения (ако лицето няма други доходи), за…

Чети нататък