Етикети: авторски права

Средното възнаграждение в секторите, зависещи от права на интелектуална собственост, е с над 40 % по-високо, отколкото в останалите. Това става ясно от проучване на Европейското патентно ведомство и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) е извършила проучване относно правата върху интелектуална собственост (ИС). Премията към заплатите е най-висока в секторите с интензивно използване…

Чети нататък