Етикет: хели

01
мар.

Фискални стимули от въздуха

пари, еврофондове

Предишна тема Множество изследвания през последните месеци и години посочват изчерпването на паричната политика, която в редица случаи (например, еврозоната) достига предела…