Етикети: счетоводители

Проектът на изцяло нов закон за счетоводството, предложен след дълго съгласуване от МФ, премахва всички изисквания към съставителите на счетоводни отчети, но за сметка на това не намалява съществено изискванията за одит. Малките и средните предприятия могат да не прилагат Международните счетоводни стандарти. С проекта се предлага въвеждане на четири категории предприятия – микро-, малки,…

Чети нататък

Висшият съдебен съвет е успял чрез група депутати да прокара промени в Закона за адвокатурата, с които определени дейности, извършвани от нотариуси, юрисконсулти на банки и счетоводители, стават монопол на адвокатите. В същото време ИДЕС – съсловната организация на одиторите, разработва промени в Закона за счетоводството, които бяха остро разкритикувани от счетоводители. Законопроектът за адвокатурата…

Чети нататък