Етикети: стрес-тест

България остава в групата на страните с прекомерни икономически дисбаланси, заедно с още пет страни. Комисията остава критична по отношение на банковия надзор и практиките в застрахователни дружества и пенсионни фондове. Европейската комисия (ЕК) публикува Националните доклади за 2017 г. за напредъка на държавите членки в изпълнението на специфичните препоръки (СП) на Съвета на ЕС…

Чети нататък

Комплексната оценка на банките – прегледът на активите им и стрес тестовете, приключи в разгара на лятото с добра новина. Българската банкова система е стабилна, а някои банки дори са се презапасили с капитал отвъд границите на разумното. Но има две институции, които ще трябва да увеличат капитала си за всеки случай. Техните имена също…

Чети нататък

Позовавайки се на европейска практика, БНБ реши да обяви резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес тестовете на уеб страницата си, без да провежда пресконференция или разяснителна кампания. Двете банки, които трябва да увеличат капитала си – ПИБ и Инвестбанк, също публикуваха свои съобщения, съдържащи и мерките, които следва да предприемат. Съобщението на…

Чети нататък