Износ

Слуховете за край на суперцикъла, характеризиращ се с високи цени на суровините, са преувеличени. Този извод правят от McKinsey Global Institute, въпреки отстъплението на някои цени след пиковите стойности през 2011 г.
И в бъдеще цените на основните суровини ще растат заради свиване на предлагането. Достъпните находища на нефт и метали стават все по-малко. Добивите в селското стопанство също намаляват, а това означава, че цените стават по-малко достъпни.
В продължение на почти целия 20 век цените постоянно падаха, което поддържаше ръста на световната икономика. Това бе съпроводено от ръст на търсенето на енергийни ресурси, метали, храни и вода, но не и от ръст на цените. В този период предлагането на ресурси и производителността на икономиката растяха.
Индексът на суровините на McKinsey Global Institute, който включва цените на енергоносителите, металите и храните падна два пъти в реално изражение.
суровиниНо през 21 век всичко това се промени. Ръстът на предлагането не устоя на ръста на търсенето от Китай и други азиатски страни. Цените на ресурсите се удвоиха.
Ръстът на развиващите се икономики, преди всичко Китай, беше безпрецедентен. Те купуваха суровини, за да осигурят строителството на инфраструктура, поддържането на ръста на градското население и разнообразяването на потребителското търсене.
Волатилността (колебанията) на цените от началото на века е три пъти по-висока, отколкото през 90-те. В годините на кризата тя все пак понамаля.
Върху нестабилността на цените са оказвали влияние и фактори като военни конфликти, наводнения или суша, но основните причини са структурни – изпреварващ ръст на търсенето.
Пределните разходи за добива на ресурси също нараснаха сериозно, с изключение на природния газ и възобновяемите енергийни източници. Например разходите за проучване на нефт през последните 10 години се удвоиха.
Поради урбанизацията към 2030 г. градовете ще завземат още 30 млн. декара земеделска земя. Това са 2% от земята, която се обработва сега
През последните години цените на суровините започнаха да зависят едни от други, нещо, което не се е случвало досега. Това е особено характерно за селското стопанство. Цените на храните зависят от цените на енергоносителите, тъй като горивата са нужни за селскостопанската техника. В световен мащаб 15-30% от стойността на реколта зависи от цената на енергоносителите. Този процент е още по-висок при стоманата – 25-40 на сто.
Взаимозаменяемостта на ресурсите е друга причина – например, биогоривата заместват петрола.
суровини
Въпреки спада на цените след 2011 г. е преждевременно да се говори за край на суперцикъла. След кризата ръстът на цените изпреварва ръста на световния БВП.

Долна граница на цените на петрола
До 1970 г. ситуацията на пазара на енергоресурсите беше стабилна, като търсенето съответстваше на предлагането. Тогава се появяваха нови евтини източници, ефективността растеше, а добиващите компании слабо влияеха на пазара.
Тогава се случи петролният шок. След него цените започнаха на падат: ОПЕК не можеше да влияе на пазара в достатъчна степен, а в развитите страни потреблението намаля.
петролНо от началото на века номиналните цени на енергийните ресурси нараснаха с 260% (ежегоден ръст с 10.2%). Най-много – с 350%, поскъпна уранът, а при петрола повишението бе 293%.
Освен търсенето, влияние оказаха съкращаването на мощностите в ОПЕК и повишените разходи на страните извън картела. От 2000 до 2010 г. разходите за проучване и разработка на нови находища почти се удвоиха. Така цените достигнаха 140 долара през 2008 г. И това въпреки евтиният нефт в САЩ, благодарение на шистовия добив.
Търсенето на енергоносители продължава да расте и само в Китай то ще се увеличава с 2% годишно до 2030 г. (при очакван ръст от 6.8%) Тогава Китай ще достигне нивото но Сингапур и Южна Корея от 90-те години по интензивност на използваните ресурси.
Цените на нефта едва ли ще паднат, тъй като разходите за добив растат. Все по-често се налага да се разработват нетрадиционни или труднодостъпни източници.
През последните 10 години пределните разходи за добив на петрол нараснаха от 30 долара за барел през 2002 г. на 104.5 долара през миналата година.
Промяна на този тренд може да дойде от революцията на шистовия газ в Америка или от бърза промяна на технологиите.

Метали: Бъдещето зависи от Азия
металиПрез 20 век цените падаха благодарение на подобрените технологии, откриването на нови находища и промяната в търсенето.
От началото на века номиналните цени на металите нараснаха със 176%. Средногодишният ръст е 8%.
Най-много поскъпна златото заради бягството от риск. При това разходите за добив на злато нарастваха с 15% годишно, а нови находища не бяха открити.
Цените на медта и стоманата нарасна с 344% и 167% до голяма степен благодарение на търсенето от страна на Китай. Тази страна е изразходвала повече стомана през последните 10 години, отколкото за 60 години преди това
Цените на алуминия нараснаха с 27%. Пазарът е стабилен, благодарение на бързия ръст на добива в Китай и резервите. Запасите достигат 10 млн. тона, което е достатъчно за 750 млрд. опаковки за напитки.
Занапред разходите за производство на метали ще растат, тъй като новите находища са отдалечени и разработването им е трудно, а качеството на старите пада.
Новите находища обикновено са в страни с високи политически рискове и това също е пречка. Проектите стават толкова големи, че изискват все повече капитал.
Развиващите се страни ще продължат да купуват метали. Само търсенето на стомана ще нарасне със 75% до 2030 г.

Земеделски стоки: Ако китайците започнат да ядат повече месо
ХраниЦените на земеделската продукция също падаха през миналия век. В реално изражение цените се понижаваха със 0.7% годишно. И това – въпреки че от 1961 г. до 2000 г. търсенето на суровини растеше с 2.2% годишно. От 1961 г. до 1970 г. добивите растяха с 3% годишно, но през 90-те ръстът падна до 1.1%. При зърнените култури ръстът на добивите се сведе до 0.4%.
Този процес е свързан с влошаване на състоянието на обработваемата земя и намаляване на инвестициите за изследвани на нови способи за повишаване на добивите. В същото време търсенето расте, а шоковете като новеднения и резки промени в температурите растат. Така от началото на века номиналните цени нараснаха със 120%.
През 2012 г. например, цените на соевите култури, царевицата и пшеницата нараснаха рязко заради суша и наводнения, които поразиха САЩ, Русия и Латинска Америка. Нехранителните селскостопански стоки нараснаха с 30-70% от началото на века. Най-голям ръст има каучукът – с 350%.
Занапред ръстът на търсенето на храни ще бъде най-силен в Азия и Африка, като хората там ще започнат да потребяват повече месо. Това ще наложи увеличаване на обработваемите земи. Сега в Китай потреблението на месо е 75 кг на човек годишно. Ако то достигне нивото в САЩ – 120 кг на месо на човек, то през 2013 г. ще са нужни още 60 млн. хектара земеделски земи.

Свързани новини[related limit=“3″]