Средният италианец работи 10 дни, за да изкара 767 евро, колкото неговият изпълнителен директор е получил средно за час през 2012 г., показват изчисления на The Economist. Сравнени са данни за заплащането на Федерацията на европейските работодатели с числата за средната продължителност на работната седмица.

Разликата в заплащането е най-голяма в Румъния, бившите съветски републики Русия и Украйна, Унгария, Испания и Италия.

България, макар и с най-ниска заплата на Главните изпълнителни директори – 132 долара на час, също е в челото на класацията. (Не е ясно какво ниво на директори са обхванати.)

Разликата е най-малка в северните страни, както и в Швейцария, където всеки е заплатен добре.

Интересен въпрос е колко часове работи един изпълнителен директор. Изследвания на изследователското звено Executive Time Use Project показват, че босовете работят по 45-55 часа седмично, сравнено със средно 38 часова работна седмица за служителите им. Повечето време те прекарват по срещи. Проектът също е установил, че увеличаване на продължителността на работния ден на шефа с 1 процентен пункт увеличава продажбите с 1.1 процентни пункта.