Корпоративна

С дълго забавяне синдиците на КТБ публикуваха списъка на оспорените вземания. Той идва след списъка на приетите вземания от банката , обявен през август и отново не дава отговор на въпроса за вземанията на облигационерите.

Оспорени са и вземанията на Фонда за гарантиране на влоговете, които са 3.7 млрд. лева. До момента фондът е изплатил на вложителите по-малка сума. Част от вложителите в банката вече заявиха, че ще оспорят това вземане.

От публикацията не става ясно кой е подал възражението и дали то е срещу цялата сума на вземането.

Списъкът може да се попълва с допълнително предявени вземания.

Няма срок, в който фондът да се произнесе по възраженията и да изготви окончателен списък. Така вероятността държавата чрез Фонда за гарантиране на влоговете да възстанови сумата, която даде за изплащане на депозитите на кредиторите, се отлага във времето.

[ddownload id=“35994″ text=“Свали списъка“]

Междувременно бе даден ход на поредно дело във връзка с отнемането на лиценза на банката – този път  пред ВКС, който да разтълкува дали може да се отхвърли жалба срещу решението на БНБ поради липса на правен интерес. За докладчик бе избрана Вероника Николова от Търговската колегия на Върховния касационен съд.

Във ВКС са постъпили частни жалби от най-големите акционери в банката – „Бромак“ и „Бългериан Акуизишън Къмпани“, както и от бившите изпълнителни директори на КТБ, които  се легитимират като представляващи банката.

Всички те оспорват онези части на решението на Софийския апелативен съд (САС) от 3 юли 2015 г., с които въззивните им жалби са оставени без разглеждане като недопустими.

„В частните жалби се съдържат искания за отправяне на преюдициални запитвания, като смисълът на въпросите в тях е: дали е легитимиран длъжникът, чрез органите му и акционерите, да обжалва първоинстанционния акт; възможно ли е съдът по банковата несъстоятелност да извърши косвен инцидентен съдебен контрол по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК на валидността и законосъобразността на административния акт на БНБ за отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност, ако липсва административен ред за обжалването му; разполагат ли органите на длъжника (изпълнителните директори) и акционерът – процесуален субституент „с право на ефективна съдебна защита“, съобщиха от ВКС.

Синдиците напредват твърде бавно със събирането на вземанията на КТБ. В някои от седмичните им отчети са записани постъпили суми от 21 хил. лева. Те са завели искове за отмяна на повече от половината прихващанията, като най-големият подобен иск е от последната седмица и по информация на Медиапул е насочен срещу „Петрол“. Дружеството успя да погаси кредитите си в КТБ чрез цесии.