Компютър

Как да накараме една машина да пише като човек. Компанията за изкуствен интелект Narrative Science знае как.
Представете си, че една компания е наела аналитик или автор, комуто се възлага дадена тема, като му се дават указания за стила. Той представя няколко варианта и получава коментар и оценки. Въз основа на това той разработва нови доклади или статии. В някакъв момент коментарите спират, защото той е постигнал точно каквото си иска. Така – чрез самообучение, работи новата технология, наречена Quill.
Тя постига съвършенство чрез серия от логически стъпки, които в света на хората се наричат мислене. „Кой ще прочете написаното? Защо? Какво искаме да кажем? Това ни дава представа за информацията, която ни е нужна”, разказва Крис Хамънд от Narrative Science пред Кварц.
През септември компанията събра 11.5 млн. долара допълнително финансиране. Общата сума, с която разполага е около 21 млн. долара, като един от първите инвеститори е ЦРУ. Сред клиентите са и медии като Forbes, които използват софтуера, за да пише кратки статии. Около две трети от бизнеса на Narrative Science не е свързан с медии. Но се смята, че технологията е по-приложима за вътрешни доклади.
ЦРУ например обработва огромно количество разузнавателна информация, която ще отнеме цяла вечност, ако трябва да бъде анализирана от хора. Големите корпорации използват технологията, за да пресяват данните за продажбите, които събират. В епохата на Големите данни, дори средни по размер компании създават твърде много информация и вникването в нея е предизвикателство. „Можете да експортвате една електронна таблица като графика, но ние ви даваме възможност да напишете обзор за дейността – за всеки служител в отдела по продажби, за техния шеф и за висшия мениджмънт на компанията”, обяснява Хамънд. Това е, което върши Quill.
След последните траншове Narrative science влиза във фазата на растеж. Хамънд не крие амбициите си. Работата на Google е да индексира света, а нашата работа е да го обясним, казва той.