Герб

Служебното правителство и партията, която води в сондажите за предсрочните избори –  ГЕРБ, представиха днес приоритетите си. Премиерът Георги Близнашки, икономическият министър Васил Щонов и заместник министърът на финансите Кирил Ананиев изложиха вижданията си пред Тристранния съвет, докато ГЕРБ представи предизборната си програма.

Мненията им съвпадат по редица пунктове – необходимост от актуализация на бюджета, неизбежно поскъпване на тока и разширяване на енергийните помощи.

Бюджет – в търсене на все повече милиарди

Според доклада на Ананиев пред тристранката, ако не бъдат актуализирани държавните разчети, в края на годината някои ведомства няма да могат да платят заплати на служителите си. Той припомни, че дефицитът към средата на годината е 1.147 млрд. лв. От тях близо 500 млн. са застрашените от загуба евросредства.
Служебният кабинет вече подготвя актуализация на държавния бюджет и това трябва да бъде задача №1 пред новия парламент, стана ясно от коментара на служебния премиер Георги Близнашки. Според Ананиев, очакваното неизпълнение на приходите до края на годината е 900 млн. лева. Той съобщи, че здравната каса, която вече получи увеличение с 225 млн. лв., е поискала още 117 млн. лв. до края на годината.

Вчера вицепремиерът Екатерина Захариева прогнозира, че допълнителният бюджетен дефицит ще надхвърли 1 млрд. лева.

Към това се добавят още 1.5 млрд. лв. дефицит в бюджета за следващата година, според по-ранно изказване на бившия заместник-финансов министър в кабинета „Борисов“ Владислав Горанов.

Днес той бе по-предпазлив при представянето на програмата на ГЕРБ. Горанов съобщи, че министерството на икономиката и енергетиката ще се разделят на три – икономика, енергетика и туризъм. НАП и Агенция „Митници“ ще се слеят, за да се гарантира ръст на приходите.

От програмата става ясно, че плоският данък няма да се пипа, но акцизите ще растат. Радикална е идеята общините да могат да увеличават ставката върху данъка върху доходите с до 2 процентни пункта, като горницата над сегашните 10% ще остава на тяхно разположение. Мярката, ако се въведе, може да доведе до данъчен туризъм, но това ще зависи от детайлите, които днес бяха спестени. Тя ще създаде трудности с администрирането на данъка, особено за компании, които имат структури в различни общини.

Ще бъде въведено предложението на старата Европейска комисия за нова структура на акциза, състояща се от две части: данъчно облагане, обвързано с емисиите на СО2 на съответния енергиен продукт, и обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, основаващо се на енергийното съдържание на енергийния продукт. ГЕРБ предвижда и постепенно премахване на намалените данъчни ставки за данък върху добавената стойност и акцизите, както и към премахване на неефективните данъчни преференции за корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица.

Енергетиката – по-скъп ток, субсидии за газификация, концесии за газ и инвестиции в АЕЦ

Близнашки посочи пред  Националния съвет за тристранно сътрудничество, че дефицитът на НЕК ще достигне 4 млрд. лева догодина. (Според друго негово изявление – 5 млрд. лв.).

“Трябва да има промяна в ценовия модел, така и фонд за подпомагане на енергийно бедните домакинства”, заяви служебният енергиен министър Васил Щонов.

„Политиката на субсидиране на цената на тока е изключително грешна. Трябва да бъде създаден независим и професионален регулатор, който трябва да определя цената на електроенергията такава, каквато трябва да бъде. Енергийните помощи ще се увеличат и вече от 200 000 близо 500 000 ще получават такива помощи, които помощи най-вероятно ще покриват целите им сметки. Друг основен проблем е енергийната неефективност на жилищните сгради. Предвиждаме мащабна програма за енергийна ефективност. Общият размер на тази програма ще бъде близо 2 млрд. лв., с които ще можем да санираме половината семейни жилищни сгради в страната“, заяви бившият енергиен министър Делян Добрев при представянето на предизборната програма на ГЕРБ.

Един от приоритетите, върху който работим, е удължаване на срока на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”, чиито лицензи изтичат през 2017 и 2019 г., каза Щонов.

ГЕРБ също поставя акцент на модернизацията на пети и шести блок, но и държи на седми блок в АЕЦ “Козлодуй”.  “За разлика от проекта „Белене”, при който бе заложена цялата енергетика на България, 7-и блок на „Козлодуй” стартира с регистриране на проектна компания, която да носи сама риска от инвестицията. …Към края на 2013г. (така пише – бел. ред.)  ще имаме готовност за вземане на решение на Министерския съвет “по същество” за строителството на допълнителна мощност.”

В програмата е записано създаване на Фонд за енергийно отопление, който да финансира до 50% безвъзмездно домакинствата, за да преминат от отопление на електроенергия или въглища на отопление на га.

Много сериозно място заемат плановете за местен добив на газ и нефт. За най-перспективния блок в Черно море – Силистар, ще бъде обявена международна процедура. “Ще продължим да стимулираме проучвателните дейности за
нефт и газ на сушата, като проведем процедури за незаетите блокове в северна България и разкрием нови блокове в южната част на страната. С добива на местна територия планираме снижаване цената на газа с 35%.”

Икономика – познати обещания

Традиционно програмата залага на насърчаване на износа и иновациите. Ще подкрепим създаването на нови 4200 МСП чрез финансиране с
безвъзмездни средства от ЕС, обещават от ГЕРБ. Отново се предвиждат кредити с намалени лихви по Джереми.

Електронното управление отново е изведено като приоритет. Според него, конкретни стъпки могат да бъдат създаването на единна деловодна система, както и обединяването на базите данни.

„Говорейки за инфраструктура трябва да кажем, че основен приоритет за нас ще бъде АМ „Хемус“ в нейното пълно завършване от София до Варна. На второ място бившият министър Лиляна Павлова постави завършването на АМ „Струма”. Това също съвпада с намеренията, лансирани от служебния министър на транспорта.

Социална политика – насърчаване на раждаемостта

„Ще увеличим интензитета на подпомагане на първите три деца в семействата и ще намалим интензитета на подпомагане на семейства с повече от три деца”, обеща още Владислав Горанов. „Трябва да подобрим събираемостта на събиране на здравните вноски. Ще ограничим отпадането на здравното осигуряване. Не на последно място достъпът до ин витро процедури ще бъде ограничен единствено от медицинска съобразност.“, заключи Горанов. Той обеща продължаване на пенсионната реформа.

ГЕРБ се обявява за по-голяма гъвкавост при определяне на минималната заплата и за националната система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила.