Южен поток

Министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов поиска спиране на всички действия по “Южен поток”, докато проектът не отговори на законовите изисквания на Европейската комисия. Въпреки това БЕХ и проектната компания пренебегнаха неговата заповед, твърдят от министерството. Щонов заяви, че ще сезира прокуратурата. Увеличението на капитала е важно, тъй като с парите трябва да се плати на строителите.

Съобщението на министерството се появи, след като economix.bg откри миналия петък, че е в ход увеличение на капитала на проектната компания “Южен поток България“. Това означава БЕХ да внесе 191 млн. лева, за да се плати на строителите на уж спрения проект. Решението за увеличаване на капитала бе вписано в понеделник.

“След заседание на 11 август 2014 г. Българският енергиен холдинг взе решение и да не участва в увеличаването на капитала на проектната компания “Южен Поток България” АД, за което е дадено решение на министъра на икономиката и енергетиката от 11.12.2013 г.”, заявиха от министерството в понеделник. Във вторник обаче бе уточнено, че искането на министъра е било от 7 август (виж по-нататък), а на 11 август министърът, който има правата на едноличен собственик на БЕХ, е наредил да не се участва в увеличението. Има разлика между заседание, на което е решено да не се участва и решение на министъра, който да бъде сведено на БЕХ.
[ddownload id=”25372″ text=”Вижте удостоверение от 12 август” style=”button” color=”blue”]

Документите показват, че вноската на БЕХ за увеличаване на капитала е направена и процедурата е придвижена въпреки протоколното решение на министъра, но не е ясно дали преди или след като то е получено в БЕХ. Вероятно става дума за часове. Удостоверението за внесен капитал, издадено от Българска банка за развитие, е от 12 август. Таксата за вписване на увеличението на капитала пък е внесена на 11 август – в същия ден, когато БЕХ е решил да не участва в увеличението. С две думи – макар решението на бившия министър Драгомир Стойнев за увеличение на капитала да е от декември миналата година (преди наказателната процедура от ЕК), увеличението е получило ход при служебното правителство. Не е ясно дали е действано напук на министъра или е имало умишлено забавяне. След като решението вече е вписано, последиците са спорни. Според юристи, вписването не може да бъде отменено, освен ако няма ново решение за намаляване на капитала. Това на практика е невъзможно, тъй като е необходимо единодушие според устава на “Южен поток България”, а “Газпром” едва ли се съгласи.

Остава неясно дали ръководството на БЕХ е действало да своя глава и дали ще има последици. Факт е, че то остана почти незасегнато от кадровите промени. Два дни по-късно, на 14 август, за изпълнителен директор на БЕХ бе преизбран Жаклен Коен, назначен от предишното правителство като временен шеф, а за председател на СД – Антон Павлов, новият заместник министър на икономиката.

Със заповед на Щонов също така се разпорежда да бъде прекратено възлагането на всички тръжни процедури, както и сключването на договори за “Южен поток”, според съобщението на министерството от понеделник.
От протоколното решение от 11 август става ясно, че се забраняват “други действия, свързани със започване на изпълнението на договора за строителство, реализация и инженеринг на газопровода”. Това оставя възможност за подготвителни дейности, като строеж на път.

Министърът може да разпорежда на БЕХ, а не пряко на “Южен поток България”. Представител на БЕХ в борда на това дружество е изпълнителният директор Владимир Инков.

По-късно от проектната компания съобщиха, че строителството е спряно, но не заради указанията на министъра, а по искане на Европейската комисия (виж по-нататък).
От БЕХ не отговориха на въпросите на economix.bg до края на деня.

Проектът за строителство на сухопътната част на газопровода бе спрян през юни от експремиера Пламен Орешарски под натиска на Европейската комисия. В последните си дни на поста бившата министърка на регионалното развитие Десислава Терзиева подписа строителните разрешения. Служебното правителство не отмени тази заповед, въпреки че има право. Предварителното й изпълнение обаче бе обжалвано.

Допълнение:

На 19 август Министерството на икономиката пусна следното уточнение:

Въпреки предприетите от служебното правителство мерки за замразяване работата по проекта “Южен поток”, на 18.08.2014 г. в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на проектната компания “Южен поток България” до 397.6 млн. лв. Това действие от страна на ръководството на “Южен поток България” представлява нарушение на протоколно решение на министър Васил Щонов от 11 август 2014 г. да се прекратят всички действия по проекта до привеждането му в съответствие с европейското законодателство. В изпълнение на поетия от служебното правителство към обществото ангажимент за пълна прозрачност ви предоставяме следната информация:

На 7 август 2014 г. министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов изпраща писмо до Българския енергиен холдинг с нареждане да се преустановят всички действия по изграждането на газопровода “Южен Поток”. На 8 август 2014 г. министър Щонов се среща с изпълнителните директори на “Южен поток България” и БЕХ. По време на срещата подчертава необходимостта от прекратяване на по-нататъшни действия по проекта и набелязва следващи стъпки по привеждане на проекта в съответствие с европейските изисквания. На 11 август министър Щонов издава протоколно решение за прекратяване по-нататъшни действия по проекта. В същия ден, изпълнителният директор на БЕХ изпраща нарочно писмо до г-н А.Б. Милер, председател на управителния съвет на ОАО “Газпром”, с копие до ръководството на “Южен поток България”, с което изрично се разпорежда ръководството на “Южен поток България” да не предприема стъпки към увеличаване на капитала си и да не предприема действия свързани със започване изпълнение на договора за инженеринг, реализация и строителство на газопровода. Въпреки това, на 12 август, в 16:23 ч. ръководството на “Южен поток България” подава заявление за увеличаване на капитала на дружеството, което е вписано в търговския регистър на 18 август.

Проектната компания “Южен поток България” е 50% собственост на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и 50% собственост на ОАО “Газпром”. Съветът на директорите се състои от пет члена и всички решения се взимат единодушно. Компанията се представлява от двама изпълнителни директори заедно. Министерството на икономиката и енергетиката вярва, че действията на ръководството на “Южен поток България” не защитават интересите на Българския енергиен холдинг в дружеството и възнамерява да отнесе случая към правоохранителните органи.

Според информация на МИЕ, увеличаването на капитала само по-себе си не представлява начало на строителството на проекта, а позволява да продължат подготвителните работи по него.  Старт на изграждането на “Южен поток” на българска територия ще се осъществи едва след извършване на авансови плащания към изпълнителите на проекта, което  е възможно само след подпис и на двамата изпълнителни директори на “Южен поток България.”

Служебното правителство подкрепя проекта “Южен поток” на българска територия, но той следва да се реализира единствено при пълно спазване на европейските правила. Припомняме, че през месец юни т.г. Европейската комисия стартира наказателна процедура поради съмнения, че проектът не съответства на изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет и при избора на изпълнител за изграждането на българското трасе са нарушени правилата на европейския вътрешен пазар.

Министерството на икономиката и енергетиката ще окаже пълно съдействие на Европейската комисия по всички въпроси, свързани с  проекта “Южен поток”.

“Южен поток България” късно вечерта съобщи, че е спрял строителството.

По предписание на Европейската комисия  компанията “Южен поток България” спря оформянето на поръчките и сключването на договори за строителство на газопровода “Южен поток” на територията на републиката. В момента компанията изпълнява подготвителни работи за реализация на проекта при съблюдаване на националнонто и европейското законодателство.

 

Прочетете още

Защо бе спрян “Южен поток”

Размествания сред строителите