Коли

Промени в закона за ДДС, който бе представен миналата седмица, предвиждат всички лизингови договори, независимо дали са с уговорено прехвърляне на собствеността или с опция за придобиване, да се облагат в момента на предоставяне на автомобила. Те се отнасят и за заварени случаи и предвиждат лизингодателите да начислят наведнъж ДДС върху всички неизплатени вноски към 2014 г. по договорите за финансов лизинг.

[textblock style=“6″]ГОРЕЩА ТЕМА: Новите данъци[/textblock]

При оперативен лизинг фирмите имат право на данъчен кредит за всяка месечна вноска по лизинга. При финансовия те нямат право на данъчен кредит, освен ако автомобилът няма повече от шест места или не е регистриран като товарен в КАТ (защото има усилено окачване). За да си спестят данъка, редица фирми сключваха договори за оперативен лизинг с уговорена опция за придобиване в края на срока. Сега при наличието на такава опция, лизингодателите трябва да начислят данъка наведнъж върху всички неизплатени вноски, като срокът за това е до 31 март 2014 г. Това се урежда с текст в преходните разпоредби на проектозакона, отнасящ се до заварените случаи, който уточнява, че данъчното събитие на доставката на възниква на датата на влизане в сила на закона (1 януари 2014 г.).
С проектозакона се изменя и дефиницията на финансов лизинг, като се добавя второ условие, свързано със сбора на вноските. Според новото определение лизинг “фактическото предоставяне на стока на лизингополучател за разпореждане с нея по договор за лизинг, с който се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността върху стоката, и изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката към края на договора или сборът от вноските по договора за лизинг, с изключение на доставките на финансовите услуги по чл. 46, ал. 1, т. 1, е практически идентичен с пазарната стойност на стоката към датата на предоставянето й за разпореждане.”

Няма обобщена информация за това каква част от продажбите на автомобили са на лизинг с опция за придобиване. Известна представа дават следните данни на БНБ. В края на юни вземанията общо по лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 733 млн. лв., а по леки коли – 722 млн. лева , по данни на БНБ. Само за второто тримесечие новите договори за леки и товарни коли са на стойност 179 млн. лева. Въпреки че изтичащите договори очевидно са повече, вероятно към края на годината вземанията по лизинг на леки коли няма да падне много под 700 млн. лева (особено ако се добавят и тези, които не се отчитат в БНБ). Това означава, че с един ход бюджетът разчита да събере десетки милиони левове авансово.

[textblock style=“4″]
Броят на регистрираните нови коли в ЕС е спаднал с 4.8% през август въпреки 5-процентния скок през юли, който даде надежди за края на кризата в автомобилния сектор, сочат данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители. За осемте месеца понижението е с 5.2%.
Френската компания „Пежо Ситроен” е сред най-засегнатите, отчитайки спад от 17,3%.
Със 183 нови автомобили повече са били продадени в България през август, сравнено със същия месец миналата година. Общо у нас през най-горещия месец са сключени 1702 сделки, докато миналата година са били 1519, За първите 8 месеца на годината в България са продадени 12 340 нови возила срещу 12 905 за същия период през миналата година или намалението е с 4,4 процента. Българската асоциацията на производителите и вносителите на автомобили спря да представя данни, заради становище на КЗК.[/textblock]

Допълнено: Според проектозакона, внесен в парламента на 27 септември,  новият режим на договорите за лизинг ще се прилага за доставки по договори за лизинг, които са сключени след 1 януари 2013 г.