интернет

Съдът на ЕС отмени разпоредбите на споразумението между САЩ и ЕС за трансфер на лични данни (Safe Harbor). Това засяга редица интернет гиганти като Facebook и Google (Alphabet).

Споразумението не елиминира необходимостта местните регулатори по личните данни да проверяват дали американските компании вземат адекватни мерки за защита на неприкосновеността на личния живот на потребителите, когато прехвърлят данните им на сървъри в САЩ. Сега органът в Ирландия (където е офисът за Европа на Facebook- б.р.) трябва да реши дали трансфера на данни към САЩ трябва да спре, съобщи BBC.

Safe Harbor урежда от 15 години трансфера на данни на европейските потребители и засяга компаниите, които аутсорсват обработката на данни, а целта е да се осигури адекватна защита на данните на потребителите, съгласно Европейската директива за защита на личните данни. Решението е резултат на съдебен иск от австрийски активист срещу Facebook в Ирландия, според когото социалната мрежа може да споделя лични данни с щатски кибершпиони.
Според съда американската защита на личните данни е по-слаба от европейската, а Safe Harbor не ангажира по никакъв начин властите в САЩ, а само компаниите, които обещават да прилагат правилата му.

Решението бе предхождано от обвинение на Европейския съд към САЩ за това, че извършват масово и базразборно наблюдения в мрежата, нещо, което Вашингтон отрече миналата седмица.

Директивата на ЕС за защита на личните данни от 1995 г. изисква специални мерки, когато личните данни се прехвърлят към страни извън ЕС. Досега Комисията е признала Андора, Аржентина, Австралия, Канада, Швейцария, Фарьорските острови, остров Гърнзи, Израел, остров Ман, остров Джърси, Уругвай и схемата на САЩ за защита на личните данни „Safe Harbor“ като предоставящи адекватна защита.

Решението на съда е голям удар върху глобалното наблюдение от страна на правителството на САЩ, което за целта ползва услугите на частни компании. От съдебното решение става ясно, че американските фирми не могат да подпомагат правителствените усилия за шпионаж, в нарушение на основните права на европейските граждани. Повече от 5000 американски компании се възползват от този режим и решенията ще увеличи бюрократичните им разходи.

Правилата на Safe Harbor вече са в процес на преразглеждане от страна на Европейската комисия, в резултат на разкритията на Едуард Сноудън за това как американското разузнаване е наблюдавало и подслушвало потребители на интернет услуги.

Компаниите ще трябва да преструктурират своята дейност по обработка на данни, но това ще изисква съществени изменения на начина, по който се управляват потоците и се съхраняват данните, което пък ще доведе до значителни разходи. По-големите компании вероятно ще имат ресурс за бързо преструктуриране, но по-малките ще бъдат сериозно затруднени.

От съдебното решение става ясно, че националните органи за защита на данните могат да преглеждат трансфера на данни към САЩ във всеки отделен случай, така че в краткосрочен план решението на проблема поставя акцент върху националните органи, които ще поемат тежестта на обработката на заявките.

Решението може да провокира още такива искове и да попречи на плановете на самия ЕС да създаде единен пазар на онлайн стоки и услуги, коментира FT.