КТБ

Докато КТБ (н) води съдебни дела срещу повечето длъжници на КТБ и e поискала несъстоятелност за близо две трети от големите кредитополучатели, някои от тях вече изчезнаха от правния мир.

Първият такъв случай е дружеството ТЦ – ИМЕ Вест, което има ключова роля в разпределянето на кредити за други длъжници на фалиралата банка. Неговите задължения към банката са 60 млн. лева.

На 21.12.2015 г. “ТЦ-ИМЕ Вест” АД е обявено в несъстоятелност, но производството бе спряно, тъй като няма имуществото, което да покрие разноските. В такива случаи съдът дава едногодишен срок и предупреждава, че ако не се внесат пари за разходи по производството, длъжникът ще бъде заличен. КТБ (н) като основен кредитор не е предплатила разноските, определени от съда – 16 хил. лв., в определения срок. В резултат на което съдът е постановил заличаване на дружеството.

ТЦ ИМЕ Вест е действало като финансов холдинг и разпределителна кутия за заеми към свързани дружества. Интерес притежават дъщерните му дружества – “Сентръл Техно Пропъртис”, “Сентръл Техно Инвест”, “Кловил”, “Рент Мениджмънт“. За първите две, които са изцяло под негов контрол също е поискана несъстоятелност – но от техния управител. В единия случай молбата е върната, в другия производството е спряно. Двете „Сентръл“ притежават дялови участия в дръги длъжници на КТБ и имат вземания и задължения към редица от свързаните компании. Освен това те притежават облигации за 90 млн. лева на „Технотел“ (бившето „Бромак Телеком Инвест“) – дружество, свързано с финансирането на сделката за БТК.

Още по-необяснимо е заличаването на „Чалиндж Кепитъл“ заради неплащане на разноските по несъстоятелността. То притежава блокиращата квота от „Костенец ХХИ“ – публично дружество, чието активи и работници бяха прехвърлени към нова компания – „Костенец Пейпър Мил“, за което синдиците на КТБ се оплащаха, но не предприеха мерки. Дори те да са отписали „Костенец“, остава неясно защо са отписали другото дъщерно дружество на „Чалиндж“ – „Стийм Енерджи“, в който са апортирани машини за близо 5 млн. лева, а „Чалиндж“ го притежава изцяло. Това дружество е предоставило на лизинг електрическата централа на завода. Сега то остава без собственик. Не е ясно дали синдиците на КТБ са решили, че не могат да се удовлетворят от продажбата на акциите на „Стийм“ или става дума за безстопанственост.

По същия начин са спрени още няколко производства срещу длъжници на КТБ и срокът за предплащане на разноски изтича скоро.