През третото тримесечие средната месечна работна заплата нараства със 7.7% спрямо същия период на 2017 г. Най-голям ръст в ИТ сектора – с 13.4%, Хотелиерство – с 12.0% и Образование“ – 10.2%. ИТ секторът е с най-висока средна заплата – 2 661 лева, а туризмът е с най-ниска – 707 лева. Увеличението в образованието се дължи на ръста на учителските заплати.

Продължава по-бързото нарастване на доходите в държавния сектор, отколкото в частния.

Въпреки това увеличението на заплатите е по-ниско отколкото през 2017 г.

Средната работна заплата намалява с 0.7% спрямо второто тримесечие, но това е сезонно намаление. През миналата годината например заплатите през отпускарския август също се понижиха.

заплати