БЕХ

Загубите на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и НЕК надхвърлят печалбата на всички дъщерни дружества на БЕХ през деветмесечието, показват отчететите на държавната енергетика. Това се случва въпреки добрите резултати на „Булгартрансгаз“ и особено „АЕЦ „Козлодуй“, които увеличават печалбите си.

БЕХ, енергетика

Финансови резултати за деветмесечието (хил. лева)

Загубата на ТЕЦ „Марица Изток 2“ достигна 260 млн. лева за деветмесечието на 2018 г. Както и през първите шест месеца тя е приблизително равна на разходите й за квоти парникови газове.

Единствената причина държавният ТЕЦ да избегне фалита е подкрепата, която получава от майката – Българския енергиен холдинг. Признание за това има в доклада на Съвета на директорите. Към края на септември търговските задължения на ТЕЦ „Марица Изток 2“ към БЕХ за квотите парникови газове, които холдингът купува и предоставя на централата, са 236 млн. лева и са нараснали повече от два пъти за година. Отделно от това ТЕЦ „Марица Изток 2“ има задължения към БЕХ по кредити на стойност 358 млн. лева, като погасява само лихвите по тях. Просрочените задължения на ТЕЦ-а, включително към държавния бюджет и към доставчици, несвързани с БЕХ надхвърлят 400 млн. лева. Засега дружеството успява да предоговори заемите с БЕХ, включително като предвиди нови гратисни периоди. Добрата новина е, че през септември е погасен изцяло дългосрочният инвестиционен заем, отпуснат от ЯБМС за финансиране на проекта за рехабилитация на старата част на централата.

Приходите на ТЕЦ „Марица Изток 2“ за периода са намалели, поради намаление на продажбите на свободния пазар. Дружеството е получило по-голяма квота на регулирания пазар. Но приходите от предоставяне на свободен резерв са по-малки – както вече писахме ТЕЦ „Марица Изток 2“ се отказа от спечелен договор в полза на ТЕЦ „Варна“ (която по-късно се оказа собственост на Ахмед Доган).

С това изпитанията за държавната централа не приключват. Само след две години тя ще бъде пряко засегната от директивата за големите горивни инсталациии. Подадено е заявление от „ТЕЦ Марица изток 2“ пред Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за получаване на право на изключение от влизащите в сила от 2021 г. нови евроизисквания, по което се очаква отговор до края на 2018 г.

НЕК е второто дружество в критично състояние, като загубата му нараства с 50% въпреки по-добрите продажби (наблюдава се  ръст на продажбите на свободния пазар, където търсенето е по-голямо). Дружеството изпитва затруднения с обслужването на задълженията си, а както е известно то има значителен дълг във връзка със загубеното дело с „Атомстройекспорт“ за АЕЦ „Белене“.

От отчета става ясно, че са загубени още две дела, водени от „Уорли Парсънс“ и „Обединени енергийни търговци“ с обща сума 61 млн. лева. Тези суми са отчетени като други разходи. Делото на първата компания е свързано с АЕЦ „Белене“, докато делото на ОЕТ е за недължимо платени добавки за зелена и кафява енергия за период преди 2012 г., когато методиките се смениха няколкократно. Въпреки че загубената сума по второто дело е по-малка (8 млн. лева), то е важно по две причини – още компании водят дела заради тези добавки и, второ, съдия по това дело първоначално бе Румяна Ченалова, която бе обвинена в подправяне на протокол в изгода на ищеца.

Като основна причина за увеличаване на разходите от дружеството сочат по-малката използваемост на ТЕЦ „Марица изток“ 1 и 3, увеличената цена за покупка на енергия от АЕЦ „Козлодуй“, както и увеличаването на цените на въглеродните емисии около три пъти спрямо 2017 г.

Значителното увеличение на печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ се дължи на по-бързото нарастване на приходите, а то пък – на ръста на цените на свободния пазар през 2018 г., както и на увеличението на регулираната цена от 1 юли 2017 г.

В отчета на „Булгартрансгаз“ прави впечатление намаляването на транзита за Турция с 15%.

Самият БЕХ отчита солидна печалба (която както знаете, отразява основно приходи от дивиденти и приходи от лихви по заеми, повечето от които са към дъщерните дружества).