Данъци

Около 193 млрд.  евро от данъка върху добавената стойност  или 1.5% от БВП не е бил събран през 2011 г., показва проучване, финансирано от Европейската комисия. Средно за ЕС несъбраният ДДС е 18% и расте.

ДДС в ЕСУ нас не се събират 15% от дължимия данък според данните за 2011 г., а общо за периода от 200 до 2011 г. – 16%. В абсолютно изражение става дума за 604 млн. лева.

Това е сравнително консорвативна оценка, тъй като като дял от БВП несъбраният ДДС е едва 1.6%. Само две от новоприсъединилите се страни в ЕС – Полша и Словения, имат по-добра събираемост. Румъния с 48% несъбрани приходи (7.8% от БВП) е най-лошият случай. С големи пропуски в събирането са още Латвия и Гърция.