бумаги

От 1 януари 2019 г. влизат в сила важни изменения в данъчните закони.

Промените в данъчното законодателство, гласувани през есента на 2018 г., са всеобхватни. Те включват нови правила за ограничаване на признатите разходи за лихви и нови правила за чуждестранните контролирани дружества, които са свързани с ATAD.

Въвеждат се промени, свързани с влизането в сила на новия МСФО 16, който засяга и отчитането при лизингополучателите. Тази промяна, въведена преди второто четене, препраща към националните стандарти. Предстои промяна на СС № 17: Лизинг, така че за данъчни цели да се въведат правилата, приложими преди промяната на МСФО.

В закона за ДДС са предвидени важни изменения, свързани с доставките на телекомуникационни и е-услуги. Въвежда се нов режим на отложено начисляване на данък при внос на химични продукти, метали, цимент. Въвеждат се изискванията на европейската директива за ваучърите, но те няма да се отнасят за ваучърите за храна (поне засега).

Създава се правна възможност за издаване на електронни фискални бонове – например, от електронен магазин, които извършва продажби на услуги, платими с кредитна карта.

На последните промени в данъчното законодателство е посветен форумът Актуални промени в ЗДДС и Наредба Н-18 на 20 февруари 2019 г.

Водещ лектор е данъчният експерт Валентина Василева

Предварителна програма

9:00-10:45 Промени в Закона за ДДС в сила от 2019 г.

  • Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките
  • Изменения в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели ДНЗЛ в ЕС.
  • Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки.
    Промени в обхвата на освободените доставки и облагаемите с нулева ставка на ДДС
  • Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима, начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит.
  • Актуални казуси

Лектор: Валентина Василева, данъчен експерт

11:45-11:00 Кафе пауза

11:00-12:15 Промени в Закона за ДДС в сила от 2019 (Продължение)

12:15-13:00 Софтуер за управление на продажбите по Наредба Н-18

Лектор: (TBA)

ЦЕНИ

Редовна регистрация – 89 лева

Регистрация на двама или повече души – 10% отстъпка с код TWO

Участници в предишни събития имат право на още 5% отстъпка.

Цената включва: Лекции (5 часа), кафе-паузи, материали за писане, сертификат

Линк за записване

Може би Ви интересува също: Данъчно отчитане на лизинга