Главният прокурор Сотир Цацаров се намеси решително в битката за по-ниски цени на електроенергията, като обяви нова серия извънредни мерки. С приемането на промени в енергийния закон бе дадена възможност за спешно сваляне на цената на тока.

На 26 февруари прокуратурата е внесла предложение до министъра на МИЕТ за реализиране на законовите му правомощия, стана ясно тази сутрин. Министърът трябва да упражни правомощията си по закона и да предприеме необходимите действия за намаляване крайната цена на ел. енергия, като наложи допълнителни задължения на всички ел. предприятия, каза Цацаров на пресконференция.

„Вчера получих предложението на прокуратурата – да се възползвам от правомощията по чл. 70 от Закона за енергетиката“, обясни по-късно Добрев. „Възложил съм още вчера на юристите в министерството да работят по този въпрос. В чл. 70 обаче допълнителните задължения, които аз мога да наложа, са по три хипотези: едната хипотеза е – режим на тока, другата хипотеза е – опазване на околната среда и третата хипотеза е – защита на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката. В тези три хипотези не е включено намаляване на цената на тока.“, допълни той.
Цацаров е издал и разпореждане, което предвижда пълна проверка на електроразпределителните дружества за евентуални нарушения и престъпления. Обект на проверка са разходите за външни услуги,  действителността на разходите за външни услуги, сделки със свързани лица, разходите по всички договори, с които дружествата имат лиценз.

Това е пореден опит на прокуратурата да развърже възела на проблемите с монополите. На 19 февруари, след продължаваща проверка на работата на ДКЕВР, Върховната административна прокуратура предложи регулаторът да открие производство по отнемане лицензиите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД и „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД. Освен това ВАП поиска комисията да образува административни производства за всеки констатиран случай, при който трите ЕРД са отчели за крайните потребители потребената от тях енергия за срок по-голям от един месец.

Междувременно министърът на икономиката Делян Добрев заяви, че токът ще поевтинее от 1 април, след като парламентът одобри промени в закона за енергетиката позволяващи на ДКЕВР да извършват по-чести промени. Именно регулаторният период се оказа една от пречките за изпълнение на директивата на премиера в оставка Бойко Борисов за незабавно понижение на цената на 1 март. Два са основните начини за намаляване на цената, поясни днес Добрев: от една страна – намаляване на квотата за скъпите централи и увеличаване на квотата от АЕЦ „Козлодуй”; и от друга страна – намаляване на признатите технологични загуби на ЕРП-ата от 15 на 10%. Вчера шефът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че увеличаването на тока от АЕЦ за сметка на намаляване на тока, който централата продава по-скъпо на свободния пазар ще я доведе до фалит.

UPDATE:

Създадена е организация утре да излезе извънреден брой на Държавен вестник, за да бъдат публикувани законовите промени, позволяващи понижение на цената. „В момента, в който те бъдат публикувани, ДКЕВР може да направи заседание и да вземе решение за промяна на цените, като изчисли колко да е тази промяна и съответно решението на ДКЕВР ще е за намаляване на цената“, съобщи министър Добрев. Според него цената може да се понижи още от 1 март.