ГЕРБ и Обединените патриоти приеха Управленска програма в 21 страници за периода до 2021 г. Тя съдържа смес от общи приказки и съвсем конкретни мерки:
Следва резюме:

Утвърждаване на позициите на България в общността
Утвърждаване на България
Устойчиво решение на проблема
Завършване на реформата
Силна държавна политика
Провеждане на решителна политика
Опростяване на процедурите
Подобряване на качеството
Приемане на национална стратегия
Провеждане на реформи и ефективно управление на ресурсите
Приемане на система от мерки
Предприемане на решителни мерки за борба
Осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост
Ефективно противодействие
Гарантиране на националния суверенитет и независимост
Разширяване на комплекса от мерки
Въвеждане на мерки за оптимизиране на превантивната дейност
Запазване и въвеждане на нови схеми


БВП от 120 млрд. лв. в рамките на мандата. Минимална работна заплата от 650 лв. и средна работна заплата от 1500 лв.
Стремеж към балансиран бюджет
Повишиване на минималната пенсия до 200 лева. Ще се преизчислят всички пенсии, отпуснати преди 2010г. със средния осигурителен доход за 2009 г. със средствата, спестени от неправомерно отпуснати инвалидни пенсии


Разширяване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и ресурса по нея
Демонополизация на НЗОК
Активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други неправителствени организации за патриотичното възпитание. Военно обучение в училищата
Полицейско присъствие във всяко село
Удвояване на учителското възнаграждение до края на мандата. Промяна на делегираните бюджети, като зависят от качеството на образование
Въвеждане на тримесечни доклади на главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС пред Народното събрание
Достигане до максимално финансиране на българското кино от държавата съгласно Закона за филмовата индустрия.
Нов закон за храните. Защита на българските производители и увеличаване на дела на български стоки в магазините.
Закупуване на нови влакове
Тунел под връх Шипка
Скоростен път Видин-София
Разширение на метрото в София. Подготовка за изграждане (проектиране) на интермодален терминал в гр. Варна и в гр. Видин.
Изпълнение на решението (препоръките) на ЕК по отношение на ТЕЦ „Марица – Изток 1“ и ТЕЦ „Марица – Изток 3“.
Ревизия на разходите на ТЕЦ „Марица – Изток 2“, мини „Марица – Изток“, АЕЦ „Козлодуй“ и други.