ЗМИП на практика (формуляри)

ЗМИП на практика (формуляри)

49.00лв.

Дигитално издание.

Съдържа най-важните формуляри, които съставляват клиентското досие, както и документи, подпомагащи определянето на рисков профил. Спестява много работни часове. 57 страници

Описание

Наборът документи включва:

  •    обяснителни бележки;
  •    специално разработени въпросници, одобрения, декларации и други формуляри за попълване на клиентските досиета и подпомагащи изготвянето на рисковия профил на клиента;
  •    формуляри, документиращи проверка на идентификацията;
  •    дневник за регистрираните сигнали за съмнения при изпиране на пари;
  •    план за обучения;
  •    формуляр за одобрение за встъпване или продължаване на делово взаимоотношение (незадължителен документ)
  •    формуляр за годишен преглед на Видни политически личности
  •    сравнителна таблица за необходимите декларации, събирани от клиенти и действителни собственици
  •    списък на високорискови държави по различни критерии

За пълнота са добавени формулярите, разработени от ДАНС (декларации – приложения към ППЗМИП и други формуляри, които са налични на сайта на агенцията – тук).

Документите са подходящи за предприятия, които се нуждаят от минимална индивидуализация с оглед спецификите на дейността. Не са подходящи за ЮЛНЦ, които не извършват комплексна проверка в общия случай.

Обърнете внимание, че този набор не изчерпва клиентското досие, което трябва да включва още копия от лични карти, документи, свалени от Търговски регистър и др. документи, представени от клиентите.

Наборът НЕ включва вътрешни правила, оценка на риска и рисков профил на клиента и др., които следва да се разработват индивидуално.

Наборът документи „ЗМИП на практика – формуляри“ не е извадка от наръчника „ЗМИП на практика„, а е допълнително разработен въз основа на него. Направени са допълнения под формата на обяснителни бележки и отделно разписана процедура за идентификация. Част от съдържанието съвпада с наръчника.

Начин на плащане – с банков трансфер

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.