ДДС пакетът за е-търговия

45.00лв.

Този електронен документ разглежда изискванията към електронните магазини, вносителите и доставчиците при дистанционни продажби във връзка с т.нар. ДДС пакет за електронна търговия, който в сила от 1 юли 2021 г.

Изискванията за регистрация по специалните режими са проследени с примери, диаграми, сравнения и препратки. Представени са обобщения и опростявания, доколкото е възможно. Специално внимание е отделено на някои често възникващи казуси.

Купи сега Още