търговия

Потребителите за второ поредно тримесечие понижават оценките си за икономиката и са песимисти за бъдещето. Те очакват ръст на цените и на безработицата.

потребителско доверениеПрез октомври 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, съобщи НСИ. Това се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата – съответно с 3.0 и с 2.8 пункта.
Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца намаляват съответно с 4.2 и с 2.5 пункта през последните три месеца. По-песимистични в сравнение с юли са и оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства. Това обаче е един от малкото показатели, които остават над средното за последните години.
Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца също са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано- ръст  с 5.4 пункта. И инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват.
Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване.
По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца преобладават предвижданията, че тя ще продължи да се увеличава.

покупки на дълготрайни стоки

Намаляват нагласите за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за „покупка на кола”, за „покупка или построяване на жилище (вила)” и за „подобрения в дома” през следващите дванадесет месеца.

Най-силно намаляват нагласите за покупка на жилище – с 3 пункта за едно тримесечие. Показателят се връща на нивата от началото на 2013 г. и не подкрепя очакванията за оживление, каквито имаше преди банковата кризата. (още за жилищата). Сравнително най-стабилни за нагласите за покупка на кола. Въпреки че и тук има понижение през последните три месеца, показателят е близък до стойностите от зимата на 2008/09 г.