мениджър

Политическата криза потапя икономиката

от автор

0 коментара Тренд

През август бизнес климатът се влошава с 1.6 пункта спрямо нивото си от юли , поради неблагоприятни тенденции в строителството, търговията на дребно и особено в услугите. Навсякъде основният отрицателен фактор е несигурната икономическа среда, показват месечните анкети на НСИ.
В промишлеността конюнктурните оценки са почти на равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което обаче не е съпроводено с увеличени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.
Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 58.3 и 30.7% от промишлените предприемачи.

В строителството обаче има понижение с 2.2 пункта поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. И очакванията им относно строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни.
Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 0.9 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за състоянието на предприятията. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са също по-резервирани.

На-голямо влошаване – с 5.3 пункта, има в услугите. Това се дължи както на негативни оценки за състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и на очакваното търсене. Несигурната икономическа среда и конкуренцията са основните пречки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *