Нобелова награда

Американските учени Юджийн Фама, Ларс Питър Хансен и Робърт Шилър са носителите на Нобеловата награда по икономика. Премията се присъжда за емпиричния анализ на цените на активите.

75-годишният Фама е прочут с хипотезата за ефективните пазари, която предизвика доста дискусии след финансовата криза, докато Шилър е известен с публикации за нерационалността на инвеститорите.

Членовете на Нобеловия комитет избягват челния сблъсък между теориите, като се фокусират върху прогнозируемостта на пазарите. Предвидимостта може да бъде проучена по няколко начина, пише в обосновката на решението. Тя може да бъде изследвана при различни времеви хоризонти; например е възможно компенсацията за риска да играе по-малка роля в кратък срок, и по този начин разглеждането на прогнози за дни или седмици напред опростява задачата. Друг начин да се прецени предвидимостта е да се проучи дали цените включват цялата публично достъпна информация. В частност, учените са изучавали случаи, когато нова информация, засягаща активите, става известна на пазара , така наречените събитийни проучвания . Ако цените на активите реагират бавно и вяло на новините, то е налице предвидимост: дори ако самата новина не може да се предскаже, реакцията е ясна. В проучване от 1969 г., както и в много други Фама и колегите му разглеждат краткосрочната предвидимост от различни ъгли. Те установили, че степента на краткосрочната предсказуемост на фондовите пазари е много ограничена.

Но ако цените е почти невъзможно да се предвидят в краткосрочен период, няма ли да бъде по-трудно да се направи това при дългосрочен период? Мнозина вярват в това, но емпиричните изследвания доказват, че това предположение не е вярно. Проучването на Шилър от 1981 г. върху волатилността на цените на акциите и по-късното изследване върху дългосрочната прогнозируемост предлагат ключови изводи: цените на акциите са извънредно волатилни в краткосрочен период, но в рамките на няколко години пазарът е доста предвидим. Като цяло, той се движи надолу след периоди, през които цените (спрямо печалбите на фирмите) са високи и нагоре, когато те са ниски. В дългосрочна перспектива компенсацията за риска трябва да има по-важна роля за възвращаемостта и предвидимостта може да отразява отношението към риска и вариациите в пазарния риск с времето. Следователно, интерпретацията трябва да се основава на връзката между риска и цените на активите.

Хансен прави своя принос именно тук чрез разработването на иконометричен метод – обобщен метод на моментите (GMM), представен през 1982 г. и последващи изследвания на тази основа. Този метод е особено удобен при проверка на рационалното ценообразуване на активите.

Неговите проучвания подкрепят предварителните заключения на Шилър: цените на активите се колебаят твърде много, за да се съгласуват със стандартната теория, представена от потребителския модел за оценка на капиталовите активи (CCAPM). Това води но нови теории за ценообразуването на активите. Едно направление разширява CCAPM до по-богати модели, които запазват предположението за рационалния инвеститор. Друго, което е свързано с поведенческите финанси – ново поле, инспирирано от ранните разработки на Шилър, отдава централно място на поведенческите уклони и пазарните дефекти.

Робърт Шилър е и автор на книгата “Ирационалната прекаленост” (в линка ще намерите и критика на Фама), която предсказва имотния балон, както и на известния Case-Shiller индекс. След началото на финансовата криза той написа заедно с Джордж Акерлоф, също Нобелов лауреат, бестселъра Животинският дух, друга книга, посветена на ирационалността на пазарите.