Европа

Повечето страни, въвели плосък данък в Европа, имат необлагаем минимум, показва справка на economix.bg. България е сред много малкото изключения.
Освен че всяко лице, получаващо доходи от заплати или като самонает, може да приспадне определена сума за себе си, от облагаемия доход се изваждат и признати разходи за отглеждане на деца. По този начин най-ниско платените разботници плащат ефективно по-малък данък. Дори Грузия, която често се дава като пример за страна без необлагаем минимум, от 2014 г. има необлагаем минимум и връща платен данък за ниски доходи.
Освен това плоският данък често е съпроводен с намаления на облагаемия доход не само с платените осигуровки, но и с разходи за обучение, а понякога й за платените “от джоба” здравни разходи, лихви по ипотечни заеми и суми за обучение на децата.
Прави впечатление още, че таванът на осигурителния доход обикновено е по-висок отколкото в България или няма такъв.
През последните години някои страни, например, Украйна, Чехия и Словакия, се отказаха от плоския данък, като въведоха втора ставка.
плосък данък

За изготвянето на справката са използвани справочници на “Ърнст енд Янг”, КПМГ, Европейската комисия (Taxation trends in the European Union), местни и други източници.