Пламен Донев

Пламен Донев e дипломиран експерт счетоводител с над 15 години опит в областта на счетоводството и данъците както в реалния, така и в консултантския сектор.

Пламен е старши мениджър в „Делойт България“  и ръководи практиката по корпоративно и международно данъчно облагане.