Юнионбанк

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Цветан Гунев издаде разрешение на „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София да придобие всички акции с право на глас от капитала на „МКБ Юнионбанк” ЕАД, гр. София. По този начин „Първа инвестиционна банка” АД ще притежава пряко квалифицирано участие в размер на 100% от капитала на „МКБ Юнионбанк” ЕАД.

От текста на решението става ясно, че изпълнителни директори на банката ще бъдат Павел Яначков и Милка Тодорова. Тодорова е директор „Банкиране на дребно“ в ПИБ, а Яначков – на „Управление на риска“. В надзорния съвет на Юнионбанк ще влязат ПИБ, Неделчо Неделчев, Божидар Тодоров и Делчо Кръстев.

БНБ посочва, че ПИБ има капиталова база от 632 млн. лева, което е над изискванията.

Българската народна банка винаги е подкрепяла консолидацията в банковия сектор, тъй като това допринася за засилване на капиталовата база и за стабилността на банковата система у нас. При оценяване на заявеното от „Първа инвестиционна банка” АД придобиване на „МКБ Юнионбанк” ЕАД Централната банка е взела предвид, че това представлява стъпка към сливане на двете кредитни институции. Предварителните анализи на БНБ показват, че по такъв начин ще се постигнат позитивни изменения в консолидираното финансово състояние на двете дружества.

Това е поредната голяма консолидация на българския банков пазар след успешното сливане на „Булбанк”, „Ейч Ви Би Банк Биохим” и „Банка Хеброс” през 2007 г., посочва БНБ.

Според предварителните планове интеграцията между двете банки ще приключи през първото полугодие на 2014 г., съобщиха от ПИБ.