Песимизъм в индустрията, надежди в строителството

Бизнес климатът в България се влоши през април, като се понижава с 0.6 пункта спрямо равнището си от предходния месец. Това се дължи изцяло на влошаване на стопанската конюнктура в промишлеността. Там има спад с 4.2 пункта, най-вече заради засилване на песимизма по отношение на перспективите на компаниите през следващите 6 месеца. В същото време данните на НСИ показват леко подобрение в оценките по отношение на производствената активност в момента.
Средното натоварване на мощностите през април е с 3.4 пункта под нивото от януари и достига 68.0%. Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.
Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.4 и 47.9% от предприемачите.

Бизнес климатът в строителството се повишава с 4.4 пункта през април, но това е следствие по-скоро от сезонни фактори. За следващата половин година се очаква увеличение на новите поръчки в сектора.

В търговията на дребно бизнес климатът остава без промяна, но търговците са по-оптимистично настроени за следващите 6 месеца, за което влияние също имат сезонните фактори.
По-голямата част от търговците на дребно предвиждат запазване на цените през следващите три месеца.

При услугите бизнес климатът се подобрява, заради по- благоприятните очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *