пари

Универсалните фондове постигнаха средна доходност от 6.99% (на годишна база) през последните 24 месеца, показват данни на Комисията за финансов надзор към 30 юни.
С най-висока доходност – 8%, е УПФ „Съгласие”.

При професионалните фондове, в които се осигуряват работещите при тежки условия, средната доходност е 7.24% на година, като тук води ППФ Пенсионноосигурителен институт.

Най-много – 8.09%, отчитат доброволните фондове, като тук отново Пенсионноосигурителен институт изпреварва останалите. Единственият доброволен професионален фонд на ДСК „Родина” е постигнал 7.24%.

Данните отразяват преди всичко ръста на акциите на БФБ, който започна в края на 2012 г., но бе особено силен от ноември 2013 до март 2014 г. Трябва да се има предвид, че това са осреднени стойности за последните две години и те имат историческа стойност.

През последната година – спрямо 28 юни, повишението е дори по-стръмно, тъй като хваща възходящия тренд на борсата (табл. 1).

Но ако се погледнат последните срокове се вижда, че инвестицията в пенсионен фонд започва да изчерпва потенциала си. Това е така, тъй като от върха на 3 април (633.85) до петък индексът СОФИКС отчита спад от 13.4%. Освен това сме свидетели на понижаване на доходността на книжата с фиксиран доход заради мерките на централните банки.

пенсионенВ резултат виждаме, че при някои от фондовете има изоставане на доходността за последните шест месеца (табл. 2). А през последния месец – юни, е налице понижение (табл. 3).

Всички универсални фондове и почти всички доброволни и професионални  отчитат понижение на стойността на един дял през юни. Повишение има само при професионалния и доброволния фонд на „Бъдеще” и професионалния фонд на „Съгласие”.КФН дава и данни за последни 60 дни, които показват най-голям ръст при „Доверие”. Като цяло правят впечатление големите колебания при „Бъдеще” и ПОИ.

Прочетете още:
Сравнение на различните инвестиции