Пенсионната реформа

Пенсионната система е изправена през трета голяма реформа от началото на века, която ще започне през 2015 г.

През 2000 г. мъжете се пенсионираха при навършена възраст 60 години и 6 месеца и сбор от осигурителния стаж и възрастта 98 “точки”, а жените – навършена възраст 55 години и 6 месеца и сбор от осигурителния стаж и възрастта 88 “точки”. От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта започна да се увеличава с по 6 месеца и за двата пола до достигане на 63 години за мъжете и 60 години за жените, а сборът от осигурителния стаж и възрастта започна да нараства с по една точка за двата пола до достигане на 100 точки за мъжете и 94 точки за жените. Това позволяваше компенсиране на стаж с възраст.

Последното увеличаването на стажа и възрастта за пенсиониране бе одобрено през 2010 г. след дълги спорове. Обсъждаха се пет варианта за увеличаване на възрастта и на осигурителния стаж, необходими за придобиване на право на пенсия. Според промените, гласувани от парламента през 2010 г. , увеличаването на стажа ще започне от 2012 г. с по 4 месеца всяка година. От 31 декември 2020 г. пък възрастта за пенсиониране трябваше да започне се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, докато стане 63 години за жените и 65 години – за мъжете. За работещите при тежки условия ще се започне с повишаване на възрастта от 2015 г.

В края на 2011 г. обаче тогавашният финансов министър Симеон Дянков настоя увеличаването на възрастта за пенсиониране да започне да се вдига още от 2012 г. Депутати от ГЕРБ внесоха проект за увеличаване на възрастта с една година, но след масови протести се прие компромисно решение:

Вместо с една година от 1 януари 2012 г., се прие вдигане на възрастта с по четири месеца за всички категории трудещи се – първа, втора, трета. През 2017 г. възрастта за пенсиониране на мъжете в масовия случай трябваше да достигне 65 години, а до 2020 г. възрастта за пенсиониране на жените да достигне 63 години.
Изискваният осигурителен стаж също се вдига с по четири месеца до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Военнослужещите и държавните служители в МВР,  ДАНС, охрана в затворите, пожарната, следователите и младши следователите ще се пенсионират при общ осигурителен стаж от 27 години, като за тях увеличението на стажа бе с две години.  В края на 2013 г. бе гласувано отпадане на изискването на възраст за тях.

В случай че лицата не отговарят на посочените условия, придобиват право на пенсия при наличие на не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст 65 години и 4 месеца за двата пола.

Има изключение за учителите, чиято пенсия се изплаща от Учителския фонд до навършване на възрастта.

В края на 2013 г. бе замразено нарастването на стажа и възрастта за пенсиониране през 2014 г. Очаква се новият график за увеличение на възрастта и стажа да влезе в сила от 2015 г., като едно от предложенията е то да се обвърже с увеличението на очакваната продължителност на живота. Има и вариант това да стане едва след като се изравни възрастта за пенсиониране на мъжете и на жените през  2027 г.

[textblock style=”1″]Действаща редакция (чл. 68 КСО), в сила от януари 2013 г.
Право на пенсия за стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.
От 31 декември 2011 г. стажът се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
Ранното пенсиониране е уредено в чл. 69, според който военните, служителите на МВР, НСО, пожарната се пенсионират при изискване за стаж от 27 години, от които две трети в системата. За летците и водолазите стажът е само 15 години. За военните има изискване за възраст – 52 години за войниците и младшите офицери и 54 години за останалите.[/textblock]

[textblock style=”1″]Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.

параграф 6б. “През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.”[/textblock]

Пенсии за работещи при тежки условия

Спорният момент през 2010 г. бяха и ранните пенсии, които се дават на работещите при тежки условия. Предвиждашe се професионалните фондове да започнат да плащат тези пенсии за времето до навършване на общата възраст за пенсиониране (която ще започне да расте от 2015 г.). Но се оказа, че натрупаното по индивидуални партиди осигурява минимални пенсии. В крайна сметка се стигна до т. нар. национализация. По настояване на синдикатите, парите, които сега се внасят за категорийните работници в професионални фондове, трябваше да постъпят в солидарен фонд за ранно пенсиониране под управлението на НОИ. След дълги спорове бе решено това да бъде направено само за категорийните работници, на които предстои излизане в пенсия в периода от 2011 до 2014 г. Решението гарантира по-висока пенсия за тези лица от тази, която биха получили, ако разчитаха на вноските си.
На 31 май 2011 г. Конституционният съд отмени тази разпоредба и средствата бяха възстановени по личните партиди на лицата.

[textblock style=”1″]До 31 декември 2014 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили определена възраст[/textblock]

След 2010 г. средната продължителност на живот в пенсия е намалял за жените от 23,8 г. на 21,2 г. през 2010 г., а за мъжете – от 16,1 г.  на 15 години, което показва изпреварващо увеличаване на пенсионната възраст спрямо нарастването на средната продължителност на живот при пенсиониране.

Вижте графика за пенсиониране по години

Вижте графика за ранно пенсиониране