парламент

В рамките на един ден парламентът одобри държавния бюджет за 2015 г. и бюджетите на ДОО и НЗОК. Следва обобщение.

Бюджетът предвижда дефицит 3,0 % от БВП за 2015 г.; 2,5 % от БВП за 2016 г. и 2,0 % от БВП за 2017 г. при заложени в средносрочната бюджетна прогноза от месец април т.г. целеви нива за същия период, съответно дефицит от 1,5%; 1,1% и 0,9% от БВП. Очакваното ниво на разходите по КФП е 39,8% от БВП за 2015 г.; 39,0% от БВП за 2016 г. и 38,2% от БВП за 2017 г.
Заложена е емисия на нов държавен дълг от 8.1 млрд. лв., но тъй като има и много падежи, увеличението на дълга е от 22.4 на 24.5 млрд. лева.

Сметките на хазната предвиждат ограничаване на разходите за персонал с близо 400 млн. лв., в т.ч намаление на разходите за заплати и осигурителни вноски в бюджетната сфера с 10%, чийто ефект се оценява на над 300 млн. лв.

Най-спорната промяна бе в Закона за бюджета на ДОО, като тя дава възможност за прехвърляне на партидите на осигурените в универсални и професионални фондове към НОИ.
Бяха направени промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира укриването на задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи или особено големи размери. „Големи размери“ са тези, които надхвърлят 3000 лв, а „особено големи размери“ са тези, които надхвърлят 12 000 лв. В първия случай санкциятат е лишаване от свобода до пет години и с глоба до 2000 лв, а при укриване в особено големи размери наказанието ще е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Пенсионната възраст се замразява на нивото от 2013 г. Но необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия се увеличава с по 4 месеца всяка година за периода 2015-2017 г.
Предвижда се увеличаване на максималния осигурителен доход от 2 400 на 2 600 лв. от 1 януари 2015 г. (ефект в приходите от осигурителни вноски 43,1 млн. лв., в т.ч. за ДОО – 30,8 млн. лв., за НЗОК – 12,3 млн. лв.). Гласуването на това предложение обаче е спорно. Парламентът първо реши да гласува спонтанното предложение на Делян Добрев да се запази на сегашния таван, без това да е минало през комисия. След това парламентът отново допусна процедурно нарушение, като направи трето гласуване (второ прегласуване), за да стане все пак прагът 2600 лева. Възможно е заради това увеличението на тавана да бъде отменено от Конституционния съд.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1 юли 2015 г. от 840,00 на 910,00 лв., и се запазва в същия размер до края на 2017 г.
Предвидено е увеличение на минималната работна заплата на 360 лева от 1 януари и на 380 лева от 1-ви юли.

Преди това бяха гласувани промените в данъчните закони, които включват отмяната на данъчното облекчение за доходите, непревишаващи 12 минимални работни заплати, и въвеждането на две нови преференции за деца.


Само ДПС подкрепи ГЕРБ за пенсионните фондове

Пенсионната поправка, предвиждаща прехвърляне на парите от частните пенсионни фондове в НОИ, бе одобрена със 120 гласа. ГЕРБ получиха подкрепата на ДПС, и бяха  критикувани  от партньора си РБ, както и от АБВ и ПФ. БСП също не спести критики, но се въздържа при гласуването с изключение на четирима, които бяха против. ББЦ, която има подкрепата на „Лидер“ на Христо Ковачки, се разцепи, като трима подкрепиха промените.

Тепърва ще стане ясно по какъв ред ще стане прехвърлянето.

Точният текст, според доклада на комисията, гласи:

Създава се чл. 4б:
„Избор на осигуряване
Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
(2) В случай, че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(5) Редът и начинът на избор по ал. 3 се определят с акт на Министерския съвет.“

В началото на деня бе разпространена позицията на президента Росен Плевнелиев, който призова за отлагане на промяната. Имаше сигнали, че ГЕРБ са готови за това, но намесата на финансовия министър Владислав Горанов успя да обърне гласуването.

В залата Горанов лансира идеята към  НОИ да се създаде капиталов фонд по подобие на учителския. Целта е да може да се връщат пари от държавния към частните фондове, както поиска премиерът Бойко Борисов.
Парите от прехвърлените партиди няма да се харчат, а ще отидат за намаляване на дефицита и държавния дълг, каза още финансовият министър.

Няма политическа логика зад това безсмислено решение и да гласувате заедно с ДПС, каза Найден Зеленогорски след гласуването. Реформаторският блок ще обсъди участието си в коалицията тези дни. Лидерът на ДСБ Радан Кънев критикува решението.

Завръщайки се от Брюксел, където бе за участие в Европейския съвет, премиерът Бойко Борисов обаче втвърди тона. Той заяви, че е бил склонен на компромис, но се е подразнил от реакцията на реформаторите. „Бях готов още сутринта да ги спра, но като видях какво пишат във Фейсбук: победа, път към ада (лидерът на ДСБ Радан Кънев постна във фейсбук линк към песента със същото име) … сбъркаха църквата, на която се молят“, каза той. В участието си в „Панорама“ по-късно Борисов направи паралел с КТБ, която даваше високи и призова хората да проверят къде са им парите и каква ликвидност имат тези фондове (Това на практика е трудно за повечето хора.).

По-късно президентът Росен Плевнелиев заяви, че няма да наложи вето. Възможността за избор между частен пенсионен фонд и НОИ е само първата стъпка. Възможно е да се стигне и до решение да се даде избор на хората дали да се осигуряват изцяло в частен фонд или в НОИ, коментира пред Дарик вицепремиерът Румяна Бъчварова.

Има две основни версии за упорството на ГЕРБ да доведе докрай тази поправка въпреки яростнатата съпротива на реформаторите. Първата е, че има рискове за държавния бюджет и фискалния резерв – рейтингът на страната бе понижен, което затруднява пласирането на нов външен дълг при добри условия, срещу България и големи държавни предприятия се водят дела със значителен материален интерес, включително на „Атомстройекспорт“ и ЕВН. Втората хипотеза е свързана със състоянието на пенсионните фондове и възможен натиск върху тях.