пенсионери

Единствената мярка от поредната пенсионна реформа, допринасяща за намаляване на дефицита на НОИ, е предвиденото пренасочване на увеличението на пенсионната вноска от универсалните пенсионни фондове към НОИ. Останалите изменения, представени като труден компромис, са толкова плавни, че в обозримо бъдеще няма да донесат осезаема промяна.

Дефицитът на НОИ вече доближава 2 млрд. лева, а като се добавят трансферите, общата сума, която държавата дава само за пенсии е 4.5 млрд. лева. Годишно Очаква се в НОИ да влязат допълнителни приходи от 1-1,5 млрд. лева след 10-12 години, прогнозира вицепремиерът Ивайло Калфин. В същото време разчетите на правителството, представени в конвергетната програма, предвиждат и да се увеличават разходите на НОИ (таблица). Тези разчети са представени с уговорката, че все още не е взето решение за увеличаване на стажа и възрастта за пенсиониране.
В този документ се съдържа и прогноза за известно намаляване на дефицита на НОИ до 2029 г., в резултат на три мерки – увеличаване на осигуровките с 4.5 пункта за 12 години (правителството се отказа от това), увеличаване на осигурителния доход на фермерите и възможност за по-ранно пенсиониране с намалена пенсия. Отчетено е и евентуално увеличаване на възрастта, като за военните и работещите при І и ІІ категория е заложено първоначалното, по-амбициозно предложение (55, 57 и 62 години). Прогнозата е показана на графиката и сега тя трябва да се редуцира, тъй като бе направен компромис както за осигуровките, така и за ранните пенсии.
Конвергентна програмапенсииДори и без този компромис, не се очакваше НОИ да стопи дефицита. Както признават НОИ и МФ „системата ще остане на дефицит през целия период от 2015 г. до 2060 г., който в началото на периода е около 2.4% от БВП. В резултат на прилагането на предложения пакет от мерки за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система, след 2015 г. може да се очаква съществено подобряване на баланса на ДОО, което продължава до 2029 г., когато дефицитът достига най-ниските си стойности от около 0.4% от БВП. В периода между 2027 г. и 2033 г. недостигът на средства остава под 0.5% от БВП, след което дефицитът на ДОО започва да се нараства и в края на прогнозния период е на нива от около 1.5% от БВП.“

Но след като станаха известни подробностите за окончателния план, можем да представим по-пълна картина и тя показва съвсем умерен ефект.

Посочените по-долу изчисления са приблизителни, като е посочено на какво се основават.

Увеличаване на възрастта за пенсиониране
Тази мярка няма да спомогне за съкращаване на дефицита на НОИ в обозримо бъдеще.
През следващите две години вместо с по четири месеца, възрастта за пенсиониране ще нараства с по два месеца. След това ще продължи да расте с два месеца за жените до 2029 г. и с три месеца след това; увеличението при мъжете е с един месец.
Тъй като нямаме основание да вярваме на политиците, че този график е даден веднъж завинаги, ще оценим само за следващите три години, до изтичане на мандата. Съдейки по предишните години, когато имаше увеличения на възрастта, по-малката стъпка в нарастването й означава, че НОИ, поне през първите години, ще има с около 20 млн. лева по-големи разходи, отколкото ако се приложи сегашният закон.

Увеличаване на стажа
Положителният ефект от увеличаването на стажа с 4 месеца тази година бе изчислен от МФ и НОИ на 18.4 млн. лева. Двойно по-малко увеличаване на стажа би трябвало да икономиса 9 млн. лв. годишно.

Увеличение на възрастта за І и ІІ категория
За разлика от трета категория, предвижда се скорошно увеличение на възраста при работещите при условията на първа и втора и категория. Този ефект е труден за оценяване, тъй като повечето хората, работили при тежки условия се пенсионират при т. нар. смесен стаж. Става дума за около 9000 души по данни на НОИ. Броят на осигурените в професионални фондове на възраст от 50 до 55 години е 43 хиляди, което приблизително съответства на горното число.
Една приблизителна оценка показва положителен ефект за НОИ (икономия) от порядъка на поне 6 млн. лева годишно.

Увеличаване на възрастта за пенсиониране на военните и полицаите
Ефектът от тази мярка е от порядъка на 3 млн. лева (изчислено на база прогнози за броя на засегнатите при предишния опит да се въведе възраст). Тук все още има неясни детайли във връзка с намеренията да се даде възможност за по-ранно пенсиониране на полицаите, работещи на терен.

Увеличаване на осигуровките
Осигурителните вноски ще се увеличат с 1% през 2017 г. и с още 1% през 2018 г. Те ще постъпят в НОИ. И сега законът предвижда увеличаване на вноските с 2%, но то трябваше да е в полза на универсалните пенсионни фондове. Промяната е неутрална спрямо бизнеса и осигурените лица – за тях, особено за бизнеса, е безразлично дали вноските постъпват в НОИ или УПФ.
За НОИ това обаче осигурява значителни приходи. При сегашните нива на осигурителния доход и бр. осигурени лица и залагане на 3% индексация на дохода, се получава допълнителен приход през 2017 г. над 236 млн. лева и близо 490 млн. лв. през 2018 г.
Правителството предвиждаше при плавно увеличаване на осигуровките с 4.5 процентни пункта (вариантът, който отпадна) общият ефект за целия период да е около 10.2 млрд. лв.

Други възможни ефекти, за които няма окончателна информация:

Увеличаване на тавана на осигурителния доход

През тази година таванът на осигурителния доход беше вдигнат от 2400 на 2600 лв. и това трябва да донесе 43,1 млн. лв. Но очакваното увеличаване на тавана на пенсиите от 1 юли, свързано с него, носи разход от 18.2 млн. лв. за половин година.
В първоначалния проект на пенсионната реформа бе предвидено отпадане на тавана за пенсиите от 2019 г., като преди това съотношението му спрямо максималния осигурителен доход се повиши от 35% на 40%. В конвергентната програма на кабинета, представена от МФ, обаче е записано, че таванът на осигурителния доход няма да се увеличава до 2018 г. Тоест нямаме основание да се очакваме подобряване на дефицита по тази линия.

Промяна на швейцарското правило и индивидуален коефициент
Това също е сериозна промяна, която би засегнала разходите на НОИ.
Прилагането на швейцарското правило тази година ще увеличи разходите на НОИ с 94.1 млн. лв. Първоначалният проект за пенсионна реформа предвижда увеличаване на пенсиите минимум с швейцарското правило, като се промени начинът на изчисляване на индивидуалния коефициент. От 1 януари 2017 г. се увеличава тежестта на една година осигурителен стаж до достигане на коефициент 1.5. Този въпрос също не бе коментиран при представянето на окончателните договорености, но президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че пенсиите ще се увеличат с 40%, имайки предвид именно промяната на индивидуалния коефициент. Това носи допълнителни разходи на НОИ, които ще растат с времето, и съответно е предпоставка за запазване на дефицита.

Сред останалите промени, чиито детайли са неизвестни е очакваната промяна по отношение на инвалидните пенсии, както и осигуряването на земеделските производители.

Ако се потвърдят намеренията минималният осигурителен доход на земеделските производители да стане 420 лв., това трябва да осигури допълнителни приходи през 2016 г. от 5.6 млн. лева, според конвергентнатат програма. Обратно, допускането на пенсиониране с 12 месеца по-рано, но с намалена пенсия до края на живота, ще увеличи разходите на НОИ догодина с 32 млн. лева, но е очевидно, че с течение на времето ефектът ще се обърне.

Ако сумираме, виждаме, че единствената промяна със съществен ефект ще бъде увеличаването на вноските, което с течение на времето ще бъде надхвърлено от ефекта на увеличаването на индивидуалния коефициент.