Пеевски

Депутатът Делян Пеевски, който през 2015 г. започна да заявява редица участия в български и чуждестранни компании, а през тази година бе „оттеглен“ от премиера Бойко Борисов, внесе повече яснота чрез годишната си декларация до Сметната палата.

Декларацията на Делян Пеевски

Той обяви акции и дялове на обща стойност 1.08 млн. лева, включително в Балканска медийна компания и НСН Инвестмънт. Освен това депутатът притежава и парични средства в брой и по сметка на стойност 162 хил. лева. Основният източник за придобиването им е дивидент на стойност 1.1 млн. лева. По-точно дялове на стойност 1.045 млн. лева, както и част от паричните средства са платени от този дивидент.

За сравнение през 2013 г. той имаше само 17056 лева, а през 2014 г. подаде само уведомление.

В декларацията пред Сметната палата не се посочва кой е платецът на този дивидент.

Една възможност е Пеевски да е получил дивидент от Балканска медийна компания, от която той придоби 50% на 17 август миналата година (според джирото върху Временното удостоверение) чрез дарение от майка си. Протоколите от общи събрания, публикувани в ТР, не показват разпределяне на дивидент през последните години, въпреки че БМК има натрупана неразпределена печалба съгласно последния й отчет. Според устава на дружеството има възможност да се свика общо събрание чрез писмена покана на акционерите – тоест не е напълно изключено да е имало извънредно общо събрание, което да е гласувало разпределяне на дивидент. Това ще стане ясно от годишния отчет за 2015 г. Но тук също има проблем, тъй като молбата за

НСН Инвестмънт, Био Уотър и Био Уотър Инвестмънт са дружества, учредени през 2015 г. (А през май тази година Пеевски декларира, че ги е продал).
Възможно е източник на този дивидент да са някои от чуждестранните компании. Пеевски декларира миналата година и в регистъра по Закона за конфликт на интереси следните чуждестранни участия:
INTRUST LIMITED – ОАЕ (27.11.2015)
AL ENTISAR GENERAL ENTER PRISES – вероятно ОАЕ (21.8.2015)
REDWOOD CAPITAL LIMITED (27.11.2015)
UNO DE SENSO GROUP LIMITED (27.11.2015)
Richi International Limited (4.1.2016 г.)
Последните три дружества бяха обявени за продадени през април 2016 г.

В скоби е посочена датата на декларациите за разкриване на конфликт на интереси, срокът за които е седемдневен. Датите са важни, защото дивидентът трябва да е платен от някоя от първите придобити компании.

Al Entisar General Enterprises Co L.L.C бе първото чуждестранно дружество обявено от Пеевски – заедно с НСН Инвестмънт (първоначално 90%) и дяловете в Био Уотър и Био Уотър Инвестмънт.

Като са има предвид, че най-голямата инвестиция е НСН Инвестмънт, то полученият мистериозен дивидент вероятно допълва средствата, необходими за придобиването й. Теоретично е възможно Пеевски да е купил дубайската офшорка през август и да е предстояло гласуване на дивидент и няколко дни по-късно да е купил дял от НСН Инвестмънт – всичко това в рамките на седемдневния срок по ЗПУКИ.

През 2016 г. бяха обявени още няколко сделки с посочените компании.
Пеевски консолидира участията си в НСН Инвестмънт, Био Уотър и Био Уотър Инвестмънт, след което прехвърли първото дружество на Intrust Limited, а двете по-малки компании, чиято дейност не е известна, станаха собственост на НСН Инвестмънт. Последното дружество притежава 72% от „Техномаркет България“, след като придоби дяловете на Едоардо Миролио. Миналата година то придоби 5% от „Булгартабак“ – дял, който бе продаден в началото на 2016, но дружеството трябва да е получило 1.5 млн. лева дивидент (бруто). НСН Инвестмънт притежава и 100% от „Дисентиа“. То също така притежава 100% от „Комсо Табако“ (купени от сейшелската Desentia), което държеше 18% от „Юри Гагарин БТ“ преди да прехвърли този дял на „Дореко Комерс“.