булбанк

Приключването на стрес тестовете донесе силен ръст на печалбата на банките през 2016 г. и намаляване на обезценките.
Печалбата на сектора в края на последното тримесечие на 2016 г. е 1262 млн. лв., или с 364 млн. лв. повече спрямо отчетената година по-рано, показват данни на БНБ. Това е най-добър резултат след кризата.
Натрупаните от началото на 2016 г. разходи за обезценка по кредити и вземания възлизат на 807 млн. лв. (при 1.1 млрд. лв. за 2015 г.).
Общите активи на банковата система през последното тримесечие на 2016 г. нарастват с 2.3 млрд. лв. (2.5%) до 92.1 млрд. лв. Запазва се обаче силният ръст на кеша (и въпреки отрицателните лихви по свръхрезервите), докато кредитите се увеличават само с 1.2%. Ако обаче се изключат вземанията от централни банки и финансови институции, вземанията нарастват с 0.6%. При това през последното тримесечие, заемите за за сектор „държавно управление“ се увеличават със 103 млн. лв. (17.7%), повече отколкото е ръстът на заемите за нефинансови предприятия – с 93 млн. лева.
Депозитите в банковата система се увеличават през отчетното тримесечие с 2.4 млрд. лв. (3.2%).

С най-висока печалба – 291 млн. лева е Уникредит Булбанк, следвана от Банка ДСК с печалба от 283 млн. лева. Значителен е положителният финансов резултат на Райфайзенбанк – 133 млн. лева, както и на ОББ и Пощенска. Шест банки са на загуба, в т.ч. ТБ „Виктория“, чиято продажба се очаква да бъде приключена от синдиците на КТБ.