Един от законите, с които приключва работата на това Народно събрание, е този за промени в Закона за туризма.

Текстът заменя безсрочната категоризация на туристическите обекти с 5-годишна, което ще повиши качеството на услугите в тях. Разширява се обхватът на обектите, подлежащи на категоризация, създават се и нови – „апартаментни туристически комплекси“, „хостели“, „апартаменти за гости“.

Законът въвежда електронни услуги за подаване на заявления за регистрация и категоризация, за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност само по електронен път, за сключване на договори за организирано туристическо пътуване с обща цена и др.

Облекчени са режимите за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за категоризация на туристически обекти по отношение на изискваните документи. Отпадат регулаторните режими за категоризация на плажовете и ски пистите.

Нормативният акт създава основа за туристическо райониране на страната. Районите ще формират местни туристически продукти и ще осъществяват регионални маркетинг и реклама. Те ще покриват цялата територия на страната и ще бъдат съобразени с общинските административни граници. Със закона се разширяват правомощията на кметовете на общини като категоризиращи и контролни органи. Ще се формира и национална мрежа от туристически информационни центрове по единни стандарти.

Нов момент е и сертифицирането на услугите в балнео-, СПА и уелнес туризма. Въвеждат се правила за професиите екскурзовод, планински водач, ски инструктор. Вече има правна възможност и за създаване на нова наредба за организацията на детския и ученическия отдих и туризъм. Факт е и формулировката на понятието национален курорт.