Море

Ако ваканциите ни правят щастливи, това означава ли, че страните с по-щедро законодателство и корпоративни практики по отношение на отпуските и плащанията по време на отпуск, имат по-щастливи работници?

Не непременно. Ако съществуваше подобна зависимост, американските работници би трябвало да са най-нещастните на света.Отпуски

САЩ е единствената развита страна, чието национално законодателство не гарантира платен отпуск. Изследвания сочат, че американските служители, заети в частния сектор, почиват средно по 10 дни в годината и имат още шест дни празници, показва изследване на CEPR.

Друго проучване на Mercer показа, че законодателството за отпуските е най-щедро във Великобритания и най-ограничително в Азия и САЩ. На практика обаче работодателите на Острова имат право да включват празниците в размера на задължителния годишен отпуск, което малко смалява реалните привилегии за работещите.

Ето и данните за европейските страни.

Западна Европа
В Англия получават най-щедрите права на почивка (28 дни), следвана плътно от Гърция, Австрия, Франция, Швеция, Люксембург, Финландия и Дания (по 25 дни). Служителите са малко по-зле в Малта (24), Испания и Португалия (по 22) и Норвегия (21). В Италия, Белгия, Германия, Ирландия, Кипър, Швейцария и Холандия служителите имат право на до 20 дни почивка. Кипър предлага най-голям брой официални празници (15), следвана от Малта и Испания (по 14) и Австрия и Португалия (по 13). В Обединеното кралство и Нидерландия имат най-малък брой официални празници в Европа (8).

Централна и Източна Европа
Полша (26 дни) предлага служителите най-щедрите права на почивка в Източна Европа, следвана от Унгария (23). Латвия, Русия, Словения, Сърбия, Словакия, Литва, Хърватия, Чешката република и Румъния, всички предлагат двадесет дни задължителния почивка. В Украйна разполагат с 18 дни, а Турция има най-ниските в региона отпуски от 17 дни. В целия регион има повече официални празници в сравнение със Западна Европа. Словакия предлага най-голям брой официални празници (15).

The Atlantic съпоставя данните за отпуските с проучване на Randstad за удовлетвореността на работниците и установява, че дългите отпуски не винаги водят до по-доволен персонал (особено с изключение на САЩ). Холандците, които не се радват на големи отпуски, са най-щастливи.

Защо работохолиците са щастливи? Ето няколко възможни обяснения:
Сигурност на работното място. Южноевропейците са изправени пред повече съкращения, докато в страни като Холандия кризата се усети по-слабо и доходите са по-високи.
Работно време: В Холандия работната седмица е по-кратка и само една четвърт от жените работят на пълен работен ден. Обратно, в Япония стресът на работното място и дългата работна седмица също допринасят за неудовлетворението на работниците.
Минимален отпуск. Както и правилата за минималната заплата, националното законодателство не забранява допълнителни дни отпуск по решение на работодателя. Цитираното вече изследване на CEPR показва, че 90 % от заетите на пълен работен ден и получаващи високи заплати американци се радват на платен отпуск. Но това право имат само 50% от работещите на ниски заплати.
И разбира се, задоволството от работата е субективен и комплексен проблем. Видът на работата и отношенията на работното място може да имат по-голяма тежест.