Данъци

Приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от НАП за 2013 г. са със 126 млн. лв. повече от планираното, съобщиха от приходната агенция. В същото време Агенция Митници са събрали с 323 млн. лева по-малко спрямо планираните приходи, основно заради изоставане при ДДС от вноса. Припомняме, че при актуализацията на бюджета очакваните данъчни приходи, вкл. мита, бяха намалени с 555 млн. лева общо.

При НАП най-голям принос за преизпълнението има данъкът върху добавената стойност, от който постъпленията за годината са близо 3,6 млрд. лв. или с 50 млн. лв. повече от планираните. Постъпленията от корпоративни данъци също са преизпълнени като сумата от 1,5 млрд. лв. е  с 30 млн. лв. повече от планираното. При осигурителните вноски се отчита рекордно изпълнение – общо постъпленията за социални и здравни вноски за периода са близо 5,8 млрд лв. Над плана от осигуровки са събрани 114 млн. лв. съответно 64 млн. повече здравни, 6 млн. за държавното обществено осигуряване и 45 млн. лв. вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, отчитат от НАП.

Известно изоставане от прогнозите се отчита при данъка върху доходите на физическите лица, където заложените приходи са изпълнени на 95,4 на сто. Изоставането по това перо се дължи на промените, свързани с единната сметка, въведени от началото на 2013 г. и факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12. Събираемостта на т.нар. неданъчни приходи (сред които санкции от други държавни органи, изпратени за събиране в НАП) достига 376 млн. лв., което е с 51 млн. лв. над плана. Салдото на т.нар. „задържан“ ДДС в края на 2013 г. е под 240 млн. лв. което е най-ниската му стойност за последните 5 години.

Сравнението с 2012 година показва, че са събрани:

  • 191 млн. повече ДДС спрямо 2012 г.
  • 116 млн. повече корпоративни данъци спрямо 2012 г.
  • 296 млн. повече спрямо 2012 г. от осигурителни вноски

През 2013 г. бяха извършени значителни промени в декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, основно свързани с въвеждането на т.нар. единна сметка. Сред промените бяха отложеното плащане на данък върху доходите и корпоративен данък, 11 вместо 12 вноски за осигуровки и подоходен данък, промени при внасянето на данъците върху дивидентите и други. Елиминирайки влиянието на тези промени в законодателството, изпълнението на приходите от НАП би било еквивалентно на 1,2 млрд. повече приходи спрямо предходната година, допълват от НАП.

Приходите на Агенция „Митници“ през миналата година надхвърлят 8,02 млрд. лева, което е с почти 4% по-малко от плана, но повече от 2012 г., когато бяха събрани 7,9 млрд. лева.

Най-големи са постъпленията от акцизи – общо 4,05 млрд. лева, но това е с 59 млн. лева или с 1.5%  по-малко от плана. При актуализацията на бюджета бяха намалени именно очакваните приходи от акцизи с 295 млн. лева. Събраният данък добавена стойност (ДДС) е 3,81 млрд. лева, а изпълнението на плана в тази област е 93%.

Приходите от ДДС въпреки изоставането на плана са със 77.3 млн. лева (2.1%) повече от 2012 година. Това се дължи на увеличаване на количествата на вноса при спадащи цени при всички. Най-засегнати са приходите от ДДС при внос на горива, които намаляват с 5.1% спрямо предходната година, при спад на цените с 6.5% и малка промяна на обема.

Акцизите, макар и по-близо до плана, се увеличават едва с 8 млн. лева спрямо 2012 г. Прави впечатление, че количеството на обложените с акциз цигари през 2013 г. намалява с 0.5% спрямо предходната година, което според митниците се дължи на забраната за пушене. По-рано от Агенция Митници обясниха намалението на приходите и с по-малкия внос на фотоволтаични панели.