tbi

Постигането на финансова независимост в условията на финансова криза е трудна задача. Дори при обмислен и разумно съставен бюджет не са изключени непредвидени разходи за покриване на спешни нужди. Недостигът на финансови средства ни изправя пред труден избор – заем от приятели и роднини или кредит. Те имат своите плюсове и минуси, които ще разгледаме, за да ви помогнем да направите най-добрия избор и да извлечете максимална полза и минимум затруднения от него.

Заемът от приятели често е безлихвен, което е основно негово предимство. Той няма и фиксирани месечни вноски, които стриктно трябва да спазвате, както и наказателни лихви. Неизплащането му в уговорения срок не води до лошо кредитно досие, но може да причини щети, по-големи от финансовите – да доведе до срив във взаимоотношенията или дори до край на приятелството. Много хора се чувстват неловко да помолят приятел за финансова помощ. Други се чувстват задължени след подобен акт. Заемът от приятел води и до по-несериозно отношение към заетите средства, тъй като те са безлихвени и освободени от санкции при невръщане в уговорения срок. Неудобни ситуации, напрежение, влошаване на отношенията са чест резултат от взимането на заем от приятел. Липсата на законово уреждане на отношенията и на договор също са предпоставки за проблеми. Друг недостатък при заемане на средства от приятел е ограничението на сумата. За разлика от приятелите ви банките оперират с много повече капитал и може да заемете значително повече средства чрез кредит.

При използването на кредитен продукт дължите лихва, което означава, че връщате повече, отколкото сте взели. На пазара обаче има разнообразие от кредитни продукти, сред които може да намерите по-гъвкави кредити, отговарящи на вашите финансови възможности. Другият основен недостатък на кредитите – кандидатстването за тях на място и бюрокрацията – е максимално неутрализиран от възможността да го извършите изцяло онлайн при опростени процедури и да получите одобрение до часове. Получаването на средствата също е бързо и по удобен за потребителя начин, без да е необходимо посещение на банков клон.

Кредитът предполага отговорно поведение и стриктно съблюдаване на сроковете, което може да бъде плюс и да ви помогне да изплатите сумата по-лесно, отколкото, ако същата е заета от приятел. Кредитът е своеобразен учител как да планирате и управлявате бюджета си като ви стимулира да пресмятате по-прецизно приходите и разходите си и да подхождате по-отговорно и разумно с парите си. Друго съществено предимство на кредитите пред заемите от приятели е възможността да сключите застраховка и при възникване на непредвидени ситуации – безработица, заболяване, загуба на работното място – застрахователят да изплати изцяло или частично остатъка от вашия кредит.

Общото при взимане на средства на заем от приятел и от финансова институция е, че трябва да подходите разумно и отговорно и да върнете заетата сума, за да имате възможност при необходимост отново да получите помощ.

Спонсорирано съдържание